Opnieuw groep onderwijsvernieuwers aan de slag

Zeven Teaching Fellows krijgen de komende twee jaar de mogelijkheid om het onderwijs van hun opleiding te verbeteren. Vorig jaar benoemde de UU ook al acht docenten die een voortrekkersrol op het gebied van het universitaire onderwijs vervullen.

De nieuwe Teaching Fellows gaan elk een project uitvoeren dat gericht is het op het verhogen van de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs. Zo zal onderzocht worden hoe studie-uitval kan worden beperkt en hoe de Utrechtse honoursprogramma’s kunnen worden versterkt. Alle Teaching Fellows mogen in het kader van hun project 5000 euro naar eigen inzcht besteden.

De gelukkigen zijn Wieger Bakker (REBO), Jacco Farla (Geowetenschappen), Robert Favier (Diergeneeskunde), Gerrit Heil (Bètawetenschappen), Christel Lutz (University College Utrecht), Eggo Müller (Geesteswetenschappen) en Bernadette van de Rijt (Sociale Wetenschappen)

Vorig jaar ging de eerste lichting Teaching Fellows van start. DUB maakte toen een serie interviews met deze groep docenten.

Met het initiatief wil de Universiteit Utrecht het belang van docentprofessionalisering onderstrepen. De docenten die in aanmerking komen als Teaching Fellow volgden eerder het scholingstraject voor seniordocenten van het Center of Excellence in University Teaching (CEUT).

Advertentie