Promovendi willen minder overhead bij universiteiten

Universiteiten besteden minder geld aan onderzoek en onderwijs dan ze willen doen geloven, hebben promovendi berekend. Het aantal managers en communicatiepersoneel is de laatste jaren flink gestegen, aldus een landelijk netwerk van promovendiorganisaties dat wil Zijlstra ingrijpt.

Waar universiteiten zelf uitkomen op een percentage van 25 procent van het budget dat gaat naar ondersteunende diensten (onderzoek Berenschot), daar komen de promovendi in hun berekening uit op ruim 31 procent. De berekening is gedaan door promovendus.org, een organisatie die zich verzet tegen de eventuele invoering van het bursalenstelsel voor promovendi.

Terwijl universiteiten beloven om de overhead terug te dringen, en relatief meer geld te steken te richten op het primaire proces (onderzoek en onderwijs), gebeurt er volgens de promovendi in werkelijkheid iets anders. Vooral schrijnend vinden ze de groei in het aantal managers en bestuurders tussen 2005-2010 (18 procent), en de toename van het aantal communicatie- en pr-medewerkers met 34 procent.

De promovendi baseren hun percentages (doc) op cijfers die door de VSNU zelf worden aangeboden, en ze hanteren naar eigen zeggen een definitie die door Berenschot en ook elders wordt gehanteerd. Dus waar komt het verschil tussen 25 en 31 procent dan vandaan? Sjoerd Keulen, promovendus aan de UvA en betrokken bij de berekening, kan die vraag van DUB ook niet beantwoorden, al zet hij vraagtekens bij het onderzoek van Berenschot, omdat het in opdracht van de universiteiten is uitgevoerd.

De VSNU is aan het uitzoeken hoe de promovendigroep tot de berekening is gekomen, en komt later met een reactie, laat een woordvoerder weten.

Besparen op bureaucratie
De hoop van de promovendi is gevestigd op de politiek. Staatssecretaris Zijlstra heeft herhaaldelijk gezegd dat universiteiten kunnen besparen op bureaucratie. De promovendi roepen de staatssecretaris op zich te richten op de toenemende bureaucratisering, in plaats van de positie bezuinigen op promovendi door middel van een bursalenstelsel.

Ook in Utrecht is er volop discussie over geld dat gaat naar overhead ten koste van onderwijs en onderzoek. Na langs gesteggel ging de universiteitsraad begin dit jaar akkoord met de begroting van 2011, maar pas nadat het college van bestuur enkele toezeggingen deed om de omvang van de universitaire overhead terug te dringen.

Een werkgroep van de U-raad gaat zich het komend jaar buigen op het zogeheten ‘Nieuwe Werken’. De werkgroep gaat onderzoeken (pdf) in hoeverre nieuwe werkvormen voor de UU perspectief zouden kunnen bieden, en tot besparingen kunnen leiden in bijvoorbeeld huisvesting.

Advertentie