U-raad en college blijven steggelen over borrel en vergoedingen

Body: 

Het college van bestuur wil graag dat een commissie gaat onderzoeken hoe de kosten van de universitaire medezeggenschap kunnen worden teruggebracht. College en U-raad bereikten maandag geen overeenstemming over bezuinigingsmaatregelen.

Beide partijen botsten eerder toen tijdens een commissievergadering gesproken moest worden over bezuinigingen op het universiteitsraadswerk. Het college van bestuur had de raad gevraagd om met voorstellen te komen om binnen drie jaar een structurele bezuiniging van 35.000 euro te bewerkstelligen.

Het college van bestuur wil graag dat een commissie gaat onderzoeken hoe de kosten van de universitaire medezeggenschap kunnen worden teruggebracht. College en U-raad bereikten maandag geen overeenstemming over bezuinigingsmaatregelen.

Beide partijen botsten eerder toen tijdens een commissievergadering gesproken moest worden over bezuinigingen op het universiteitsraadswerk. Het college van bestuur had de raad gevraagd om met voorstellen te komen om binnen drie jaar een structurele bezuiniging van 35.000 euro te bewerkstelligen.

De aanpak die de raad daarop voorstelde, kon echter niet op de goedkeuring rekenen van collegevoorzitter Van Rooy. De raadsleden willen de personele vergoedingen buiten schot houden en vooral schrappen op materiële kosten als vergaderfaciliteiten en catering. “Het past toch niet bij de statuur van onze organisatie wanneer we hier geen kop koffie of borrel zouden kunnen drinken?”, vond Van Rooy.

Belangrijker bezwaar van de collegevoorzitter was echter dat de plannen van de raad over drie jaar niet tot het gewenste structurele bezuinigingsbedrag leiden. De raad wil graag de komende twee jaar meer bezuinigen dan het college eist voor deze periode. Zo zou tijd kunnen worden gewonnen om te bezien welke aanvullende maatregelen wenselijk en nodig zijn.

In de universiteitsraadsvergadering maandag lukte het niet om tot een vergelijk te komen, waarop het CvB voorstelde een commissie te vormen die de zaak moet onderzoeken. Of dit voorstel door de raad geaccepteerd wordt, zal afhangen van de precieze opdracht en samenstelling van de commissie. De komende periode zullen daarover besprekingen plaatsvinden.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail