Utrecht blijft meisjesuniversiteit

Body: 

De Universiteit Utrecht verwelkomt dit collegejaar 7000 nieuwe studenten van wie – natuurlijk – de meerderheid vrouw is. De jongste student is nog maar net 15 jaar, de oudste is 68. Ook hebben vier winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2011 gekozen voor een studie in Utrecht.

De Universiteit Utrecht verwelkomt dit collegejaar 7000 nieuwe studenten van wie – natuurlijk – de meerderheid vrouw is. De jongste student is nog maar net 15 jaar, de oudste is 68. Ook hebben vier winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2011 gekozen voor een studie in Utrecht.

grafiek van percentage vrouwelijke eerstejaarsHet is elk jaar weer een verrassing wie er kiezen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Vorig jaar konden voor het eerst op een vrij eenvoudige manier ‘nieuwejaarsgegevens’ worden gedestilleerd uit het universitaire databestand Osiris. Dit jaar heeft Huib-Jan van der Stoep van de Directie Onderwijs & Onderzoek de gegevens uit het bestand getrokken. Daarom weten we nu dat 61 procent van de nieuwe studenten vrouw is. Hoewel dat 2 procent lager is dan de instroom van vorig jaar toen er ook zo'n 7000 nieuwejaars waren, blijft Utrecht dus een meisjesuniversiteit.

Oudjes en jonkies
De gemiddelde leeftijd van de eerstejaars in de bachelor is 20,3 jaar. In deze groep zit de 15-jarige jongen die voor een studie Biologie heeft gekozen. De nieuwkomers die beginnen aan een masteropleiding zijn gemiddeld 24,6 jaar. De gemiddelde leeftijd wordt opgetrokken door de oudste nieuwe student aan de UU: een 68-jarige man die voor de master Kunstgeschiedenis heeft gekozen.

De gemiddelde leeftijd van de nieuwejaars is 21,4 jaar. De ‘oudsten’ zitten bij het centrum voor onderwijs en leren, de masteropleiding die leerkrachten schoolt. Wie daar onder de 30 is, is een jonkie. Aan het University College - wat een bacheloropleiding is - is de gemiddelde eerstejaarsleeftijd 18,9 en daarmee is het college het meest jeugdige onderdeel.

Vrouw en man
In totaal zijn ongeveer 6500 studenten die voor het eerst een bachelor doen aan de UU en 3500 die voor het eerst beginnen aan een master.

De faculteit Sociale Wetenschappen verwelkomt de meeste nieuwejaars. Volgens de voorlopige inschrijfcijfers zijn dat er ongeveer 1800 van wie 82 procent vrouw is. Bij de faculteit Geesteswetenschappen (op plaats 2) beginnen er zo'n 50 minder. Daar is de vrouw- man verhouding net iets anders: 64 procent is vrouw en 36 procent is man. Alleen – en dat is ook al niet verwonderlijk – bij de Bètafaculteit hebben zich meer jongens dan meisjes aangemeld. Hier is de vrouw-man verhouding 37-63. Bij de Rebofaculteit en het Centrum voor Onderwijs en Leren zijn er ongeveer evenveel vrouwen als mannen aan een opleiding begonnen.

grafiek nieuwe studenten

De meeste nieuwkomers aan de UU komen uit de provincie Utrecht en Zuid-Holland. Het gros van de nieuwejaars komt uit de omgeving van de Domstad en in mindere mate uit de buurt van Rotterdam, Amersfoort en Amsterdam.

Talenten
Onder de eerstejaars zitten al bewezen talenten. Vier van hen zijn bekend bij de redactie omdat zij de KNAW Onderwijsprijs 2011 hebben gewonnen. Dit is de prijs voor het beste profielwerkstuk waarvan er in totaal 12 worden verkozen. De werkstukken zijn gemaakt door een duo en alle winnaars hebben elk 1500 euro gewonnen.

De talenten die voor een opleiding in Utrecht hebben gekozen zijn Dennis Vermeulen, nieuw bij Theater-Film- en Televisiewetenschap; Hadewijch van der Burgh die voor een studie Biologie heeft gekozen; Patrick van Dieten die Natuur- en Sterrenkunde studeert en Martijn Hidding die dat ook dot maar ook nog colleges volgt bij Wiskunde.

Dennis nam samen met een medescholier de letter R onder de loep. Hadewych deed samen met een klasgenoot onderzoek naar het Aziatische lieveheersbeestje Harmonia Axyridis. Martijn ontwikkelde samen met een naamgenoot een systeem om van buitenaf de positie van een elektrode in een aquarium te bepalen en Patrick legde met een jaargenoot een aantal wiskundige begrippen uit en vonden bewijzen voor de wiskundige formule van Euler. De linkjes in de tekst verwijzen naar filmpjes op YouTube waar de toenmalige 6 vwo’ers hun onderzoek op ludieke wijze presenteren.

De grafieken zijn gemaakt door Ernst-Jan Hamel

Facebook Twitter Whatsapp Mail