Vooraanmeldingen Utrecht stabiel, andere universiteiten groeien

Een lichte stijging van het aantal nieuwe Utrechtse bachelorstudenten. Daarop wijzen de meest recente vooraanmeldingscijfers. Opmerkelijk is de toename van de belangstelling voor de opleiding Farmacie. Andere universiteiten zien het aantal eerstejaars relatief sterker toenemen.

Het aantal vooraanmeldingen voor opleidingen van de UU ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar rond dezelfde tijd. In totaal zijn er zo’n 8000 aanmeldingen voor Utrechtse studies. In de cijfers van het studieregistratiesysteem Studielink zitten echter veel studenten verscholen die zich voor meerdere studies in Nederland hebben aangemeld. Gewogen naar deze dubbelinschrijvingen lijken er eveneens weinig verschuivingen plaats te gaan vinden, maar de definitieve inschrijfcijfers zijn pas in oktober bekend. Vorig jaar studeerden uiteindelijk zo’n 7100 eerstejaars studenten in Utrecht.

Vijf van de zeven Utrechtse faculteiten zitten voorlopig in de min. Vier daarvan slechts met enkele procenten, maar Geowetenschappen lijkt met een daling van 7 procent werkelijk substantieel minder studenten te mogen verwelkomen. De REBO-faculteit kent een lichte toename met 2 procent. Grote stijger in Utrecht is de faculteit Bètawetenschappen (22 procent). Opmerkelijk is dat de opleiding Farmacie grotendeels verantwoordelijk is voor het toenemende aantal Utrechtse bèta-studenten.

Numerus fixus
Vorig jaar kregen de farmaceuten niet eens de numerus fixus van 250 studenten vol. Nu zijn er liefst 435 vooraanmeldingen, een verdubbeling. Een belangrijk deel van de toeloop kan worden toegeschreven aan het afschaffen van de numerus fixus na de ervaring van vorig jaar. Hierdoor kon een deel van het marktaandeel van de enige andere Nederlandse farmacie-opleiding in Groningen worden teruggesnoept. Studenten mogen slechts één fixus-opleiding opgeven en kozen vaak voor een Geneeskunde-opleiding. Groningen had geen fixus.

Ook de invoering van het excellentietraject College of Pharmaceutical Sciences heeft een aanzuigende werking. Vijftig studenten meldden zich speciaal voor deze opleiding, hiervan zijn na selectie 24 studenten toegelaten.

Vorig jaar wees departementshoofd Ton de Boer nog op het verslechterde imago van het apothekersvak als mogelijke verklaring voor de terugloop van het aantal studenten. Hij is blij verrast door de kentering. Zoals het er nu naar uitziet is over de hele linie in Nederland een stijging van het aantal farmaciestudenten “Dit had ik echt niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd zelfs rekening gehouden met een verdere daling.”

Studententrekker
Twee opleidingen die sterk getroffen worden door de bezuinigingsslag die de Bètafaculteit wil doorvoeren, lijken iets minder studenten te gaan trekken: Biologie daalt 3 procent, Natuur- & Sterrenkunde 4 procent. De opleiding Informatiekunde, die uiteindelijk binnen de faculteit werd gehandhaafd, is een grote studententrekker (+33 procent). Wiskunde en Scheikunde vertonen ook een flinke stijging.

Andere Utrechtse opleidingen waar in vergelijking met vorig jaar veel belangstelling voor is, zijn: Geschiedenis, Economie en Italiaans. Dalers zijn ondermeer Sociologie en Portugees. Opgemerkt dient te worden dat het bij de talen om relatief kleine aantallen studenten gaat.

Uit het aantal vooraanmeldingen bij Studielink blijkt overigens dat er landelijk gezien een fikse toename van het aantal beginnende studenten is van zo’n 10 procent. Die stijging komt vooral ten goede aan de VU en de universiteiten van Tilburg, Leiden en Eindhoven. Het Utrechtse marktaandeel daalt met 1 procent. Van alle nieuwe studenten gaat dit jaar naar verwachting 13 procent in Utrecht studeren.

*update 24-8-2011*
Dat de vooraanmeldingen nog weinig exacte duidelijkheid geven over de werkelijke inschrijvingen in oktober blijkt uit een persbericht van de VSNU woensdag. De studentenvereniging ziet ook een landelijke stijging van het aantal studenten, maar verwacht op basis van de Studielinkcijfers slechts een toename van het aantal inschrijvingen van 4.5 procent. Woordvoerders konden nog geen uitleg voor de verschillen geven, maar mogelijk is het feit dat schakelstudenten in het registratiesysteem als bachelorstudenten meetellen een deel van de verklaring.

Advertentie