Week van de medezeggenschap begint met discussie

Jan Sinnige legt de studenten een aantal uiteenlopende stellingen voor

De aftrap van de Week van de Medezeggenschap in het UCK in de binnenstad begon met een plenaire bijeenkomst waar onder andere onderwijswoordvoerder Paul van Meenen van D66 sprak. Daarna volgden studenten en medewerkers workshops. Bij de medewerkers ging het over het aanpakken van de werkdruk. Studenten konden kiezen uit een discussieworkshop en een workshop 'Career Services'. DUB volgde de discussie bij de workshop 'Medezeggenschapslab'. Deze ging over het stimuleren van studenten om minder vlees te eten tot trainingen voor docenten die een slechte beoordeling krijgen van studenten.

Heftig gaat het hier niet aan toe. De tien aanwezige studenten zoeken in de discussie vaak naar de nuance. Bijvoorbeeld tijdens de discussie over buitenlandse studenten. Zijn zij net zo belangrijk voor de UU als de Nederlandse? Al snel wordt er onderscheid gemaakt tussen studenten die hier voor een korte tijd komen en degenen die hier hun hele opleiding willen volgen. De groep stelt hier vast dat de studenten die hier voor langere tijd komen een grotere waarde voor de universiteit hebben dan degenen die hier maar voor een periode van drie of zes maanden studeren. Bij de stelling die inhaakt op de internationalisering van de universiteit worden ook tegenvragen gesteld. Bij één van de aanwezigen rijst de vraag of de buitenlandse studenten zich niet evengoed moeten aanpassen aan de UU als andersom.

Niet alleen de student komt aan bod. Ook over de docenten wordt gepraat. De vraag is of docenten die niet goed worden beoordeeld door hun studenten een training moeten volgen. De eerste opmerking is dat de beoordeling vaker wordt ingevuld door studenten die vinden dat er iets mis is met een vak, waardoor dit geen goed beeld oplevert. Ook zijn velen van mening dat een eventuele training niet als straf moet dienen, maar er moet zijn om een docent verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Op dinsdag, woensdag en donderdag houden de faculteitsraden verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Bij Rebo worden opiniepeilingen gehouden, bij Geesteswetenschappen gaan ze op zoek naar ‘Het beste idee van GW’ en bij Sociale Wetenschappen kun je speeddaten. Bij Diergeneeskunde houden ze vrijdag vanaf 16 uur een brainstorm waarbij bier en bitterballen niet zullen ontbreken. Het schema met alle activiteiten is hier te downloaden.

Op vrijdagmiddag 10 maart sluiten Vidius studentenunie en de U-raad de week af met een discussiemiddag over de toekomst van de Universiteit Utrecht. Deze wordt gehouden in de Van Lier en Egginkzaal in het Bestuursgebouw. Er wordt onder andere gesproken over referenda binnen de UU en de verengelsing van het onderwijs.

De week van de medezeggenschap gaat vooraf aan de komende verkiezingen voor de U-raad en de faculteits- en dienstraden. Tot het eind van de maand kunnen studenten en medewerkers zich nog verkiesbaar stellen. Begin mei zijn de verkiezingen.

Advertentie