Foto: Baaierd

Bubbelaars

Body: 

Baaierd is blij dat niet alle UU-toiletten genderneutraal, pardon all gender, worden. Want wie zou je daar een plezier mee hebben gedaan? 

Aan : Gwenda@redactie.dub.uu.nl
Betreft: Bubbelaars
Bijlage: Inclusief of gewoon geen geld?

Ha Gwenda,

Nu ik niet meer dagelijks rondloop op de universiteit en ik voor DUB probeer dingen uit mijn verleden aan de universiteit op te halen die de moeite waard zijn om te lezen voor de achterblijvers wordt mijn universiteit steeds meer de Universiteit Utrecht. Ik geniet van mijn vrijheid en de mogelijkheid om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen die het werk aan deze instelling met zich mee brengt.

Nieuwsgierig las ik je artikel over de genderloze wc’s. Ik dacht dat dat er inmiddels wel een eind gekomen was aan de tirannie van de inclusieve denkers. Je schreef een mooi artikel over de worsteling met een enquête naar de tevredenheid over de genderneutrale wc’s.

Sinds de zomer van 2018 zijn er drie genderloze wc’s in gebruik genomen. Jaha. De Taskforce Inclusiviteit had haar (of zijn) doelpunt gescoord. Maar natuurlijk houdt dat gedrens niet op. Evalueren en vervolgens in alle gebouwen die potten zonder pisbak of een muurtje ervoor …. of een met een bordje genderloos erop?

Om het verhaal kort te maken; niet alleen hebben honderden mensen een enquête (1224) ingevuld, ook zijn nog eens 572 mensen persoonlijk geïnterviewd voor een draagvlakmeting. Alles onder supervisie van … een wetenschapper. Het resultaat is een aanbeveling voor het College van Bestuur. Niet afkomstig van de taskforce, maar van het facilitair bedrijf dat blijkbaar ook graag zinvolle beleidsvoorstellen maakt. Tsja.

Onthullend vond ik vooral dat voornamelijk de afstand bepalend is voor de keuze van het toilet. Ja, echt. Ik heb daar soms ook moeite mee. Als ik me dan in de deur vergis, vraag ik me af waarom die pisbakken zo hoog hangen. Maar dat zal wel met mijn drankmisbruik te maken hebben.

Inclusiviteitsdenkers vinden gedwongen kiezen tussen een vrouwen- of mannen-wc discriminerend! En met name voor transgenders. Maar transgenders denken daar vast anders over. Die willen nu juist wél erg graag kiezen! Hun keuze voor een specifiek geslacht heeft immers jaren van hun leven gekost. Die willen dat graag gerespecteerd zien! Daarnaast vraag ik me af hoe het nu met onze invalide medeburgers moet. Behoorlijk discriminerend zo’n invalidentoilet hoor! Wrijf het er maar in!

Dit gedoe leidde bijna mijn aandacht af van iets nog intrigerenders, Gwenda. Een saillante illustratie van de mate waarin de universiteit de weg kwijt is: studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht zijn op zoek naar inwoners van Utrecht die mee willen denken over het onderwerp van hun stageproject.

Wat is hier nou weer mis mee? Het is toch leuk een podcast te maken? Luisteraars kunnen een kijkje, (h)oortje nemen in de keuken van het historisch onderzoek. Podcasten is echt twintigtwintig!

Voor mij blijven er toch wat vragen: Is het niet erg moeilijk om een podcast te maken over voornamelijk literatuuronderzoek? Gelukkig worden ze geholpen.

Maar belangrijker: welke onderzoeker laat zijn onderwerp bepalen door een derde:
Gesubsidieerd onderzoek! Laat de kindjes er maar vast aan wennen! De uni een speeltuin? Duh!

Je Baaierd

Facebook Twitter Whatsapp Mail