De wielrenacademie

Aan: ThomdeGraaf@onderwijsvernieuwers.nl
Betreft: De wielrenacademie
Bijlage: bright minds

Ha Thom,
Ik las je dat je vindt dat de hogescholen en de universiteiten steeds meer op elkaar gaan lijken en zo langzamerhand bijna hetzelfde zijn. Je steekt me het hart onder de riem, Thom. De spijker op zijn kop. En daar moest dus maar eens gauw een eind aan komen, vind je niet?

Natuurlijk begrijp ik wel dat de hogescholen ook allemaal colleges van bestuur moeten hebben en bakken managers. Dat levert ingewikkelde functiegebouwen op. Mooie schalen met fantastische beloningen. Vooral voor mensen die eigenlijk niks met het onderwijs te maken hebben, maar het ontzettend leuk vinden om te besturen, te managen, te communiceren, te valoriseren en te controleren. Om te vertellen aan welke eisen al dat universiteitsvolk moet beantwoorden, wat ze moeten doen en waarover ze verantwoording moeten afleggen. Zonder ook maar een uur lesgegeven te hebben of een seconde onderzoek te hebben verricht.

Zo gaat alles op elkaar lijken, Thom. Ik zag dat de lagere scholen ook al Colleges van Bestuur hebben met Regiomanagers, Huisvestingscoördinatoren, Arbodeskundigen en Human Resource-managers. Kortom: ook daar is de weg van hoofd der school naar een volwassen Governance Structuur met niet-materiedeskundigen in de topposities reeds lang afgelegd.

Omdat ik je motivatie erg goed begrijp (want hoe groter het fuctiegebouw hoe hoger de beloningen aan de top) heb ik ook een oplossing waar je mee voor de dag kan komen bij Jet Butsenmaker! Een win-winsituatie!

Wij hebben hier aan de universiteit allerlei hooggekwalificeerde mensen die bedenken hoe we steeds meer studenten binnen kunnen halen, terwijl elke gek weet dat het aantal studiebollen dat wil en kan studeren eindig is. En het er nu al te veel zijn!

Als de universiteiten nou weer eens nergens voor gaan opleiden. Gewoon studeren en onderzoeken just for the sake of it! Hoe kom ik er op hè? Geen beroepen, niks toegepast onderzoek. Je mag het allemaal hebben, met al die mensen die het onderscheid tussen onderzoeken en toepassen, reproduceren en bedenken, niet begrijpen erbij. Dan moet je veel meer aansturen. Scheelt je zo vier schalen in topsalarissen. Ben je een-twee-drie boven dat vermaledijde balkenendeplafond uit!

Je krijgt van ons een fantastische rechtenfaculteit, die veel te veel advocaten, notarissen en rechters aflevert. Docentenopleidingen, die studenten best na de universiteit bij jou mogen gaan doen als ze les willen gaan geven. Een fantastische faculteit economie en management; daar is ook niks wetenschappelijks aan. En zo vast nog meer. We worden het wel eens.

In ruil daarvoor zorgen wij voor denkkracht, maatschappelijk bewustzijn, algemene ontwikkeling, onafhankelijk onderzoek en laat de politiek ons met rust. Jullie mogen spin-offs, het toegepaste onderzoek, proven technologie enz.

Hé Thom, en als we dan toch goed bezig zijn: doe me een lol en zet een wielren-academie op. Voor alle mensen hier die denken dat de Tour de France erg belangrijk is voor onze universiteit.
Is je Academie meteen gevuld met bright minds!

Geef er gauw de snok aan, de Tour wacht op niemand!

Je Baaierd

Advertentie