Vlam, Hotter than hell

Body: 

Baaierd kijkt vol spanning uit naar de komende verkiezingen van de U-raad. Komt er nu dan eindelijk vuurwerk?

Aan: JoopS@kandidaaturaadsleden.uu.nl
Betreft: Vlam, Hotter than Hell
Bijlage: Lente! (foto Hilleke Brouwer)

Ha Joop ,
Het is nu echt lente!  Alles is met geweld uit de knoppen aan het knallen. Onze hele buurt is één grote bloesemzee van krent, tulpenboom en Prunus. Het verlangen naar de Auvergne ontwaakt weer. Als we er straks heengaan maken we alles nog een keer mee, omdat het daar nu een stuk kouder is.

Geweldig Joop! Dat heb ik wel nodig hoor, nu al dat verkiezingsgeweld weer is losgebarsten aan onze universiteit. Jonge jonge. Waar ga ik de tijd vinden om al die debatten te bezoeken? Al die pamfletten te lezen?

Nou, nou, Baaierd , zo’n vaart loopt dat nog niet hoor. Ik heb net mijn lijst toch maar weer mooi vol gekregen en mezelf overkoepelend bovenaan gezet. Ja, coöptatie heet dat geloof ik. Het is de lijst Vlam, maar eigenlijk is er maar één lijst en die heet Joop. Doe dat maar eens na, en rokjesdag is het trouwens ook nog niet, hoor ik je al snedig opmerken. Want dat ben je Joop!

Weet je wat ik een beetje jammer vind? Dat ik eigenlijk niet zo goed begrijp waar jullie partij (Vlam) nou voor staat. Ik heb het idee dat dezelfde tekst van twee jaar geleden er nog staat. Wat vindt Vlam bijvoorbeeld van de ontwikkelingen in Amsterdam. Wat gaan jullie doen aan de verprivatisering van het onderwijs? Want daar leidt dit toch allemaal toe Joop?

Nog even en die olijke kwajongen met zijn warrige bos haar en die blonde Walkure, Butsenmaker dacht ik, hebben in twee regeringsperiodes al opgeruimd wat sinds Domela Nieuwenhuis is opgebouwd. De zaak kan zo verkocht. Instroom, uitstroom en doorstroom zijn bekend. De kosten-batenanalyse is gemaakt en klaar is het businessplan. Geef die socialisten nog even de kans ja!

Ik zoek naarstig naar de oorlog tegen rendement, efficiency en verantwoording. Of de verdediging van de vrijheid van de academie. Koekjesfabriek, Publish or Perish enz. Ik lees: Vlam staat voor modernisering van de medezeggenschapsraad. Daar hadden jullie drie jaar geleden toch al een extern bureau voor ingehuurd? Met vervolgopdracht?

U-raadslid Raven vindt het niet eens noodzakelijk te vertellen waar hij voor staat. Een kandidaat U-raadslid! Niet eens een foto! Hoe anoniem kan je zijn.

Stel dat de mensen toch nog gaan stemmen, en er komt een nieuwe U-raad, gaan jullie dan eindelijk de stukken eens publiek toegankelijk maken Joop?

Troost je, er zijn vreemdere medezeggenschappers:
De Vakbonden vergaderen vijf keer per jaar met het college over onze arbeidsvoorwaarden, reorganisaties enz. Die stukken zijn overigens wel “openbaar”. Maar de laatste uitgeklede(!) vergaderverslagen en agenda’s zijn van mei vorig jaar! Haha. Niemand die ze mist!

Ik vind overigens wel dat je stoer snatert op het internet over bankbestuurders van de ABN AMRO terwijl je weet dat onze voorzitter in de Raad van Commissarissen zit, petje af. Mijn interesse in de raadsverslagen is ineens ernstig gewekt! Ben benieuwd wat je in de U-Raad over onze donatie aan de Tour zegt.

Lente, Zin in!

Facebook Twitter Whatsapp Mail