Blended Learning is vlucht voorwaarts

Het onderwijs moet anders, vindt onderwijshoogleraar Harold van Rijen. We moeten toe naar een nieuw onderwijsmodel waarbij er een menging ontstaat van digitale leervormen en contactonderwijs.

De kranten, ook DUB trouwens, hebben de afgelopen weken uitgebreid aandacht besteed aan het online verstrekken van hoorcolleges aan studenten. De discussies die zijn ontstaan variëren van ‘vroeger was alles beter’ tot en met ‘pak de nieuwe kansen’. Eigenlijk gaan ze allemaal over de inzet van onderwijstechnologie in ons huidige onderwijsmodel.

Dit onderwijsmodel, gebaseerd op hoorcolleges, boeken, werkgroepen en summatieve toetsen dateert van eeuwen geleden. Het inpassen van nieuwe technologische mogelijkheden wordt op dit moment eigenlijk alleen gedaan op een manier die niet aan dit model tornt. Dit verklaart ook het relatieve succes van Blackboard: docenten zetten de handouts van hun colleges op Blackboard en hiermee is hun bijdrage aan de onderwijsvernieuwing geleverd.

Meer vooruitstrevende docenten laten hun colleges opnemen of vertalen hun papieren toets één op één naar een digitale toets. Zolang het onderwijsmodel waar het op gebaseerd is niet verandert blijft onderwijstechnologie een extra service of is het een technocratische vernieuwing die met name tot discussies en niet tot de gewenste onderwijsverbetering zal leiden.

De studenten van nu zijn echter digital natives. Zij leven in een digitale, door Google, Facebook en Twitter gedomineerde wereld en komen naar het onderwijs met hun eigen devices. Voor hen is een onderwijsvorm waarbij het digitale platform  een prominente rol speelt een feest der herkenning in plaats van een technocratische service.

De vraag is niet meer óf we gebruik moeten maken van onderwijstechnologie, maar hoe en wanneer. We zullen toe moeten naar een nieuw onderwijsmodel waarbij er een menging ontstaat van digitale leervormen en contactonderwijs, het zogenaamde ‘Blended Learning’.

Die digitale leervormen kunnen bijvoorbeeld fragmenten van een hoorcollege zijn, losstaande leermodules of zelftoetsen die via het internet te volgen zijn. Essentieel is dat voor iedere e-tool in het onderwijs er een logische verbinding is met het contactonderwijs. We moeten een omgeving creëren waarin het contactonderwijs wordt versterkt door de inzet van onderwijstechnologie.

Een goed voorbeeld hiervan is de Flipped Classroom: Hoorcolleges worden opgenomen en door studenten als voorbereiding op het contactonderwijs bekeken. De extra tijd die hierdoor beschikbaar komt wordt ingezet voor extra ondersteuning en verdieping, waardoor het onderwijs effectiever en efficiënter kan worden.

Ook digitaal toetsen biedt enorme nieuwe kansen. Studenten zijn erg gericht op de toets. Denk aan de standaardvraag op het college: ‘Moeten wij dit kennen voor het tentamen?’. Maak in Blackboard een grote database met zelftoetsvragen die de hele leerstof omvatten. Voorzie de vragen van feedback, misschien zelfs met een link naar het relevante stukje van het hoorcollege. Laat ze oefenen in deze database. Het effect? Studenten werken door de hele stof heen via de zelftoetsen en in onze eigen studie scoorden zij één heel punt hoger op de eindtoets dan hun collega’s die deze toetsen niet maakten. Resultaat? Docent blij, student blij.

Onderwijstechnologie is geen panacee, maar wel een kans. Vlucht voorwaarts!

 

Advertentie