Vertrekkende raadsleden zoeken steun

Stemt, stemt, stemt!

Personeelsgeleding Universiteitsraad foto UU
De huidige personeelsgeleding van de universiteitsraad Foto UU

Op maandag 8 mei treffen de meesten van ons weer een mail in het postvak met daarin een link om te stemmen voor in elk geval de Universiteitsraad (UR) en – voor velen – de faculteits- (FR) of dienstraad (DR). Ook waar geen FR- of DR-verkiezingen zijn mogen kiesgerechtigden voor de UR stemmen. En ja, als medewerker van Geowetenschappen mag je ook op iemand van de faculteit Rebo stemmen en de roostermaker mag ook op zijn of haar favoriete universitaire docent stemmen. Dus de mogelijkheden zijn legio!

Lage opkomst
De laatste jaren houdt het met de opkomst bij universitaire verkiezingen voor de medezeggenschap niet over. In 2021 maakte niet meer dan 27,3 procent van het personeel en 18,7 procent van de studenten de virtuele gang naar de stembus. Het kan niet zijn dat ze niet stemmen omdat alle problemen op de UU zijn opgelost. Bijna overal kamp(t)en zowel ondersteuners, docenten als onderzoekers met een niet aflatende werkdruk. De afgelopen jaren worstelden zowel personeel als studenten met de vraag hoe het onderwijs te organiseren in tijden van corona.

Corona is gelukkig achter de rug, maar de vragen hoe online onderwijs en onderwijs op locatie te combineren, voor welke taken naar de werkplek te komen en wat via Teams af te handelen, liggen nog steeds op tafel. Levensgroot wat ons betreft, want inmiddels heeft de UU ervoor gekozen flink te gaan bezuinigen op kantoorruimte.

Krimpen of groeien
Voor een deel van de studenten is het daarnaast geen vanzelfsprekendheid meer om voor een college naar Utrecht te komen. Relatief nieuw is de vraag hoe om te gaan met internationale studenten en de verhouding tussen Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs. Ook de vraag of we als universiteit willen krimpen of groeien en hoe we zo groen mogelijk bezig willen zijn, wint aan actualiteit met oplopende woningtekorten en arbeidsmarktkrapte die ook docenten schaars maakt.

Het zijn allemaal onderwerpen waar ook de Universiteitsraad zich regelmatig mee bezig houdt. Soms in besluitvormende sfeer, bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van middelen over de faculteiten of over de invulling van het Strategisch Plan van de UU. Dit is een discussie die binnenkort weer van start gaat.. Het hele feest gaat niet door als de UR op deze punten geen instemming verleent.

Soms is de raad actief in adviserende of oriënterende sfeer. Zo hadden raad en college onlangs nog een brainstorm over het thema ‘krimp of groei’. Niet om daar tot besluiten te komen, maar wel om wederzijds de opvattingen te peilen en na te gaan wat we met elkaar belangrijke overwegingen vinden. Ook speelt de UR een belangrijke rol waar het gaat om de inzet van extra Haagse middelen ter verlichting van de werkdruk en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Vertrouwen van achterban
Weliswaar ligt de kracht van de inbreng van de UR in de eerste plaats in de kwaliteit van de naar voren gebrachte argumenten (en zo hoort het ook in een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek). Maar het helpt zeker ook als deze argumenten naar voren gebracht worden door een gezelschap dat ook aantoonbaar het vertrouwen geniet van een achterban die bij de verkiezingen heeft laten zien dat de twaalf personeelsleden en de twaalf studenten die samen de UR vormen niet alleen voor zichzelf spreken, maar ook namens een brede groep van kiezers.

Op de website zijn de kandidaten en links naar de opvattingen van de verschillende partijen terug te vinden. Soms zijn de verschillen marginaal: iedereen wil minder werkdruk en meer aandacht voor het welzijn van zowel studenten als personeel. Soms valt er echt iets te kiezen: VLAM die zowel ondersteunend personeel als docenten en onderzoekers verenigt versus de UPP die alleen promovendi op de lijst heeft.

Door te stemmen laat je zien dat je het belangrijk vindt dat de bestuurders van deze universiteit luisteren naar de opvattingen van studenten en personeel en over belangrijke kwesties met hen in gesprek (blijven) gaan en geef je je collega’s die tijd en energie vrijmaken voor de medezeggenschap een steuntje in de rug.

Daarom stemt, stemt, stemt! Van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei.

Advertentie