De post-its van Esther van Dijk

Wie ben je en wat doe je?
"Mijn naam  is Esther van Dijk en ik doe onderzoek naar expertiseontwikkeling van universitair docenten. Op dit moment werk ik aan een studie waarin ik verschillende modellen over docentexpertise in het hoger onderwijs met elkaar wil gaan vergelijken. Mijn onderzoek is verbonden aan het Centre for Academic Teaching (CAT). In dit centrum worden de initiatieven voor de verbetering van het universitair onderwijs vanuit alle faculteiten samengebracht."

Waar is deze werkplek?
"Deze foto is genomen bij de fysieke locatie van het CAT, op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek in de Uithof. In de UB zijn werkplekken beschikbaar voor docenten om te werken of om te netwerken met docenten of andere collega’s die geïnteresseerd zijn in het universitaire onderwijs. De post-its op de muur zijn speciaal voor de foto opgeplakt. In de docentenkamer, die toegankelijk is voor alle universitair docenten, zijn wel altijd post-its te vinden, namelijk op het scrum bord van  het CAT support team."

Wat maakt jouw onderzoek bijzonder?
"Mijn onderzoeksproject is interessant omdat het zich op het snijvlak bevindt van theorie, beleid en praktijk. Er is weinig onderzoek gedaan naar docentexpertise in het hoger onderwijs, zeker in vergelijking met het primair en voortgezet onderwijs. Dit is wel nodig, omdat het hoger onderwijs echt een andere onderwijssector is, bijvoorbeeld omdat docenten hun tijd moeten verdelen tussen onderwijs en onderzoek. Het is daarom belangrijkom beter te begrijpen hoe universitair docenten  hun expertise ontwikkelen en wat daarin bevorderend end belemmerend  werkt. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden praktijk en beleid binnen de universiteit."

Advertentie