Een opinieartikel schrijven voor DUB

Foto: Student, Pixabay

Wil je een opinieartikel voor DUB schrijven? Houd dan rekening met het volgende:

- Een opinieartikel schrijf je onder je eigen naam en er komt een foto van je bij te staan. Natuurlijk kunnen er meerdere auteurs zijn, maar dat zijn altijd identificeerbare personen, dus geen organisaties, partijen of anonieme auteurs.

- Opinieartikelen op onze site zijn tussen de 500 en 1.000 woorden lang. Bij hoge uitzondering kunnen we daar iets van afwijken.

- Opinieartikelen kun je sturen naar hoofdredacteur Ries Agterberg (m.j.agterberg@uu.nl). Hij beoordeelt de ingestuurde stukken.

Ervaring is niet nodig. DUB is een plek om te leren.

- We bieden de mogelijkheid om een opiniestuk in te sturen maar dat is iets anders dan een recht op plaatsing van een opiniestuk.

 

Tips voor het schrijven van een opiniestuk:
 

1. Sluit bij voorkeur aan op de actualiteit.
Als je reageert op nieuws of op recente gebeurtenissen is de context voor iedereen duidelijk en herkenbaar. Dat leidt ertoe dat je opinie waarschijnlijk meer impact heeft. Kruip echter ook achter je toetsenbord wanneer je een urgent opinieartikel wilt schrijven over iets wat nog niet in het nieuws is geweest: goede opinieartikelen zijn nieuws an sich.

2. Wees concreet
Een opinieartikel is geen wetenschappelijk essay waarbij je de volledige geschiedenis van een onderwerp of alle wetsartikelen die met een onderwerp te maken hebben hoeft af te lopen. Wees concreet over het probleem en puntig in je argumentatie.

3. Geef voorbeelden en maak vergelijkingen
Schiet niet door in concretisering. Je schrijft geen nieuwsbericht, maar een opinieartikel waarin je je mening onderbouwt met argumenten, vergelijkingen en voorbeelden.

4. Schrijf op wat je vindt
Het klinkt als een open deur, maar een opinieartikel is geen diplomatieke oplossing voor een probleem. Te veel omhaal of verzachtende terminologie leiden ertoe dat een stuk onduidelijk wordt.

5. Laat iemand het lezen voordat je het naar ons stuurt.
Er is geen wetenschappelijk artikel dat zonder peer review excellent is, en datzelfde geldt voor opinieartikelen. Laat een collega of medestudent even meelezen voordat je het naar ons opstuurt. Je stuk wordt er altijd beter van.

Advertentie