‘Examencommissie moet soepeler zijn met cum laude master Geneeskunde’

Het bestuur van de faculteit Geneeskunde gaat in gesprek met de examencommissie met de vraag hoe het percentage cum laudes in de master omhoog kan. Die toezegging heeft vice-decaan onderwijs vorige week donderdag gedaan tijdens de O&O-raad.

De studenten Geneeskunde vinden het huidige percentage cum laudes in de masterfase veel te laag. Volgens hun gegevens zit de universiteit ongeveer op 10 procent en zou dat  bij Geneeskunde tussen 2 à 3 procent zijn. Zij vrezen dat de invoering van het nieuwe curriculum de norm eerder strenger dan soepeler maakt. Navraag bij de examencommissie van de opleiding leverde weinig toezeggingen op.

Jan-Willem Lammers, de vice-decaan Onderwijs van de faculteit erkende het probleem afgelopen donderdag tijdens de vergadering van de Onderwijs & Onderzoeksraad van de faculteit Geneeskunde. Hij stelde dat in 2015 het cum laudepercentage van de bachelor 8,3 procent was en in de master 3,1 procent. 

Het lage percentage in de master komt volgens de vice-decaan mogelijk door de co-schappen die studenten Geneeskunde in de driejarige masterfase doorlopen. Daar zou te streng beoordeeld worden. Lammers wil overleggen hoe de norm bijgesteld kan worden. “Maar het uiteindelijke oordeel ligt bij de examencommissie. Wij kunnen met hen alleen het gesprek aangaan.”

De studenten wilden graag dat in het OER, het Onderwijs en Examenreglement de norm voor cum laude verlicht wordt. Volgens het bestuur is dat lastig te realiseren.

Ook waren de studenten teleurgesteld over de slechte wijze waarop ze geïnformeerd werden over de cum-laudecijfers. De examencommissie kwam nauwelijks met concrete informatie en had in een brief slechts aangegeven te verwachten dat het percentage in het nieuwe curriculum mogelijk iets omhoog zou gaan, zonder te melden waarop ze dat baseerde.

Om die reden wilden de studenten alleen hun toestemming geven aan het OER als het bestuur zwart op wit zet op welke wijze het actie gaat ondernemen om het probleem op te lossen. Bovendien gaven de studenten aan dat ze niet alleen een betere cum-lauderegeling willen voor het nieuwe curriculum. De studenten die nu beginnen, zijn immers pas over drie jaar klaar. Er moet ook een soepelere beoordeling komen voor de studenten die nu nog het oude programma lopen.

Dat de studenten in de O&O-raad niet direct wilden instemmen, komt omdat de samenwerking het afgelopen half jaar slecht is gelopen. Informatie kwam vaak te laat of te summier. Decaan Frank Miedema stak donderdag de hand in eigen boezem en beloofde beterschap. De studenten gaan binnenkort in overleg met het bestuur kijken hoe de samenwerking volgend jaar verbeterd kan worden.

Advertentie