‘Kleine plus’ voor UU in 2011

Collegelid Hans Amman bestempelde de meevaller, die al was voorspeld in de opeenvolgende kwartaalrapportages, als “een kleine plus”. Het gaat om iets meer dan 1 procent van de totale omzet.

Het positieve exploitatieresultaat is vooral te danken aan een toename van de rijksbijdrage, onder meer in de vorm van enkele specifieke toewijzingen voor toponderzoeksscholen. Ook zijn er hogere collegegeldinkomsten omdat meer studenten het hogere instellingscollegegeld moeten betalen. Andere meevallers betroffen bijvoorbeeld de lage energiekosten door de zachte winter en gunstige tarieven.

Met uitzondering van Geesteswetenschappen deden alle faculteiten het beter dan begroot. Het tekort bij Geesteswetenschappen bedraagt meer dan 3 miljoen. Van dat bedrag wordt 2,5 miljoen veroorzaakt door verliezen op projecten. Inmiddels is door KPMG een rapport opgemaakt over de oorzaken van deze verliezen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet openbaar. Het bestuur van Geesteswetenschappen maakt binnenkort bekend welke maatregelen worden genomen.

Overigens wil de UU het projectbeheer binnen de gehele universiteit onder de loep nemen. Een deugdelijke financiële administratie is een belangrijke voorwaarde als de UU meer tweede en derdegeldstroomprojecten wil binnenhalen. Op dit moment laat het projectbeheer nog te wensen over, blijkt uit een rapportage aan de universiteitsraad.

“Mooi voor de korte termijn, noodzakelijk voor de lange termijn”, oordeelde collegelid Amman over de meevaller over 2011. De 8,7 miljoen wordt bijgeschreven bij het eigen vermogen. Dat bedraagt nu 317 miljoen euro.

Amman benadrukte dat de universiteit moet blijven werken aan een positief resultaat. Hij waarschuwt vooral voor de kosten die in het kader van nieuwbouw- en huisvestingsplannen gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor het onderwijsgebouw van de bèta’s en geo’s.

De voorziene investeringen in de universitaire huisvesting stijgen de komende jaren van 50 miljoen naar 70 miljoen. Daarnaast wordt natuurlijk angstvallig het Catshuis in de gaten gehouden. “We weten niet of er nog nare verrassingen uit die besprekingen komen.”

 

Advertentie