‘Studenten mogen best wat kritischer zijn’

Body: 

Studenten in de medezeggenschap moeten wat krachtiger hun stem laten horen.  Ook zouden studieverenigingen meer bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden. 

Studenten in de medezeggenschap moeten wat krachtiger hun stem laten horen.  Ook zouden studieverenigingen meer bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden. 

Deze suggesties kwamen aan de orde tijdens de kick off bijeenkomst van de Week van de Medezeggenschap dinsdag in de aula. Het thema was Studenten aan de macht. 

Een van de sprekers was Jacob van De Nieuwe Universiteit Utrecht. Met een vies gezicht citeerde hij de voorzitter van de Utrechtse universiteitsraad Fred Toppen die in een interview vol trots spreekt over het harmonieus model van de medezeggenschap in Utrecht. De medezeggenzeggenschappers zoeken niet het conflict op, maar proberen er samen met het bestuur uit te komen. Jacob is het daar niet mee eens. “Je mag het als student best wat vaker fundamenteel oneens zijn met het bestuur van de universiteit. Wij willen een cultuuromslag.”

In de praktijk ligt de bal volgens Jacob altijd bij het bestuur en hebben de studenten maar weinig invloed. De aanwezige studenten herkende dit en hadden vaak het idee van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Zo vertelt een bestuurslid van studentenvereniging UMTC dat hij het vreemd vindt dat hij de verdeling van bestuursbeurzen voor de komende jaren moest lezen op DUB. Met zijn vereniging is helemaal niet gesproken.

Twee sportverenigingen vertellen dat ze al meer dan een jaar bezig zijn een vergunning te krijgen voor een blokhut. Steeds wordt een antwoord weer vooruitgeschoven.

Een overleg met verenigingen over de UIT begint altijd met de mededeling dat het bestuur van de universiteit een aantal zaken verplicht in het programma wil opnemen. Als verenigingen daar moeite mee hebben, wordt gezegd dat het alsnog bekeken zal worden. Een paar weken later blijken al die zaken toch in de programmering opgenomen te zijn.

Een studente Digitale Media zegt al anderhalf jaar beter bezig te zijn haar recht te halen omdat ze in het verleden niet goed is begeleid bij het schrijven van papers en daardoor studievertraging heeft opgelopen.

Meer inspraak
Als je ontevreden bent over de huidige gang van zaken, hoe verander je dan de medezeggenschap zodat de invloed van studenten vergroot kan worden. Moet er meer ruimte komen voor studenteninspraak? Bijvoorbeeld in de opleidingscommissies of in het departementsbestuur? Of moeten de studenten meer te zeggen krijgen over het benoemen van bestuurders?

“Departementsassessoren zijn vaak niet meer dan een soort beleidsmedewerker geworden. Dan heeft meer inspraak geen zin. Het mag best wat kritischer”,  zegt een student van Rebo. “Maar alleen maar afzeiken of tegenwerken is ook geen optie. Je moet toch samenwerken. Ik heb het idee dat er best wel geluisterd wordt”, werpt een andere student tegen.

“Er is net in de Tweede kamer een nieuwe wet aangenomen die studenten meer inspraak geeft, daar hebben wij ons voor ingezet”, vertelt Linde de Nie, voorzitter van de landelijke studentenoverleg ISO. Een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende, zeggen Utrechtse raadsleden vandaag op DUB.

IJsjes uitdelen is niet genoeg
Een ander probleem dat wordt aangekaart is de opkomst bij verkiezingen. Deze is laag is en weinig studenten voelen zich betrokken bij de medezeggenschap. “Als ik een ijsje uitdeel en lief kijk, willen ze misschien op mij stemmen. Maar wij moeten beter bekend maken wat we doen”, vertelt student van de hogeschoolraad.

Toch is bekendheid geven aan het werk niet genoeg. Teun, student Politicologie van de UvA die betrokken was bij de bezetting van het Maagdenhuis een jaar geleden, zou studenten politiek actiever willen maken. Bijvoorbeeld door onder alle studenten te loten wie er in de opleidingscommissie komt.  Dan moet je wel. Toch is de vraag of dat de kwaliteit van de medezeggenschap zal versterken.

Maak gebruik van de studieverenigingen
Een ander idee is om de studieverenigingen meer te betrekken bij de medezeggenschap. De studieverenigingen hebben goed contact met de studenten over wat er speelt en kunnen ook kwesties makkelijk terugkoppelen. Bij sommige faculteiten spelen die studieverenigingen nu al een rol van betekenis, zoals bij diergeneeskunde en economie, en dat werkt goed.

Wie heeft het beste idee?

De universiteitsraad roept deze week in het kader van de Week van de Medezeggenschap alle studenten en medewerkers op een antwoord te geven op de vraag ‘Wat moet beter aan de UU?’ De ideeën kunnen opgeschreven worden op deze week verspreide kaarten van DUB-cartoonist Niels Bongers. Per faculteit is er een prijs voor het beste idee in de vorm van duurzame chocolade en een fles wijn. De ideeën kunnen ook verstuurd worden naar het mailadres studentenuraad@uu.nl of medewerkersuraad@uu.nl   
Facebook Twitter Whatsapp Mail