Aanleg fietsroute Platolaan-Padualaan laat op zich wachten en wordt flink duurder

Fietspad van de Platolaan naar de Padualaan die vernieuwd gaat worden. Foto DUB

Met deze nieuwe fietsroute wil de gemeente Utrecht het drukke kruispunt van de Sorbonnelaan en Weg tot de Wetenschap ontlasten. Fietsers steken hier over om vanuit de binnenstad naar het Utrecht Science Park te gaan en vice versa. Het is bovendien een gevaarlijk kruispunt omdat ook tramlijn 22 hier passeert. In het nieuwe ontwerp wordt het fietspad van de Weg tot de Wetenschap aan de noordkant verbreed en de kruising met de Sorbonnelaan heringericht. Op de oude busbaan van de Padualaan komt een nieuw fietspad met een route voor hulpdiensten.  

Bomen blijven behouden
Er bestond al veel discussie over het nieuwe fietspad dat de toegankelijkheid naar het Utrecht Science Park moet vergroten. Eerder stelde de gemeente voor om een fietsroute te maken op de Cicerolaan, door de wijk Rijnsweerd. Omwonenden zagen dit plan niet zitten, omdat ze overlast vrezen. De gemeente zag aanvankelijk weinig in het verbreden van het fietspad aan de noordkant, omdat daarvoor de bomen langs dat pad gekapt zouden moeten worden.

Het alternatief is nu dat het fietspad verbreed wordt en de bomen behouden blijven. Ze zullen uitgegraven en opnieuw geplaatst worden. Mede daardoor bleek het budget van 1,3 miljoen euro onvoldoende. In een brief aan de gemeente zegt wethouder Lot van Hooijdonk dat de kosten met 700.000 zullen oplopen tot 2 miljoen euro.

Planning vooruit geschoven
Adil Lachhab, voorzitter van studentenorganisatie Vidius, is tevreden over de gekozen oplossing. “De eerdere zorgen van buurtbewoners zijn begrijpelijk. Nu we weer - steeds meer - studenten op het Utrecht Science Park mogen ontvangen, zal het verkeer in deze omgeving hoe dan ook toenemen. Deze alternatieve fietsroute lijkt mij belangrijk met betrekking tot een veilige en betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park vanuit het centrum.”

De gemeente had al deze maand met de werkzaamheden willen beginnen. Dit is niet meer mogelijk. De planning is nu dat in het najaar het ontwerp door de raad wordt vastgelegd. Pas daarna kan met de werkzaamheden begonnen worden.

Advertentie