Aantal eerstejaars blijft gelijk, ook nu de basisbeurs er niet meer is

Vorig jaar telde de Universiteit Utrecht 5712 eerstejaars. Dit jaar wordt ongeveer hetzelfde aantal verwacht.

Het verdwijnen van de basisbeurs heeft niet gezorgd voor een afname van nieuwe studenten. De Universiteit Utrecht maakt zich op voor de komst van circa 5700 eerstejaars.

Eerstejaars tellen voor het begin van het studiejaar is altijd een beetje koffiedik kijken. Een groot deel van de studenten heeft zich namelijk nog definitief ingeschreven voor de studie. En waarom zouden ze ook? Ze hebben immers tot uiterlijk 1 oktober de tijd om hun collegegeld te storten.

Maar toch: alles wijst er op dat aankomende week, als het nieuwe studiejaar aanvangt, wederom evenveel eerstejaars beginnen aan een studie aan de Universiteit Utrecht. "Het is nattevingerwerk, maar we verwachten niet dat het uiteindelijke aantal eerstejaars erg afwijkt van vorig jaar", vertelt Huib-Jan van der Stoep van de directie Onderwijs & Onderzoek. Vorig jaar telde de Universiteit Utrecht 5712 eerstejaars. 

Die prognose is gebaseerd op de vooraanmeldingen (2 procent lager dan vorig jaar) in Studielink en het aantal definitieve inschrijvingen (iets hoger dan vorig jaar) op dit moment, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal aanmeldingen is altijd hoger dan het aantal inschrijvingen omdat veel studenten zich pas last minute inschrijven of toch besluiten af te zien van een studie.

Andere universiteitsbladen schreven deze week ook over de vooraanmeldingen bij universiteiten. De UvA en de VU zullen waarschijnlijk minder eerstejaars verwelkomen, terwijl Tilburg zich juist mag voorbereiden op een explosie aan nieuwe studenten.

Landelijk nam het aantal vooraanmeldingen voor een universitaire bacheloropleiding een klein beetje toe. Medio augustus stond de teller voor heel Nederland op 64,391. De aanmeldingen voor de Universiteit Utrecht zijn licht gedaald, maar nog steeds is de UU de universiteit met de meeste aanmeldingen.

Advertentie