Oud-universiteitsraadslid Mick van der Valk (links achterin) trad woensdagavond op als ‘facilitator’. Hij probeerde het soms chaotische debat in goede banen te leiden.

Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht wil U-theater als vaste uitvalsbasis

Body: 

Ontevreden academici beginnen zich ook te roeren in Utrecht. Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht kwam woensdagavond voor het eerst samen om actie te voeren voor betere universiteit.

Ontevreden academici beginnen zich ook te roeren in Utrecht. Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht kwam woensdagavond voor het eerst samen om actie te voeren voor betere universiteit.

Het academisch activisme lijkt weer helemaal terug in Nederland. Niet alleen in Amsterdam. Ook in Utrecht is een klein vlammetje gaan branden.

Circa 200 studenten en medewerkers kwamen woensdagavond naar de eerste bijeenkomst van de nieuwe actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht, een lokale tak van de protestbeweging in Amsterdam. In een collegezaal in Drift 21 werd ruim drie uur gediscussieerd over de problemen die aan de universiteit spelen.

Wat de actiegroep precies wil, is nog niet duidelijk. Wel was er brede consensus over de problemen die ook in Amsterdam gesignaleerd worden: werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden van academische staf, het rendementsdenken en de outputfinanciering, die hogescholen en universiteiten stimuleert om zoveel mogelijk studenten aan een diploma te helpen.

Concrete eisen aan het Utrechtse college van bestuur werden niet geformuleerd. Die zullen nader gedefinieerd worden in volgende bijeenkomsten van de groep, waarvan de eerste aanstaande maandag zal plaatsvinden.

In de bankjes zaten veel leden en oud-leden van universitaire raden, maar ook studenten van de linksere snit, die graag spraken over “neoliberaal” beleid en weinig vertrouwen hadden in de huidige medezeggenschap. Ook een behoorlijk wat stafleden kwamen opdagen: onder meer mediawetenschapper Vincent Crone en historicus Jacco Pekelder.

Officiële leiders heeft de beweging niet. Alles wordt gezamenlijk en democratisch besloten. Tijdens discussies kunnen suggesties gedaan worden, en die suggesties krijgen vervolgens steun of afkeuring door middel van een temperature check.

Op de achtergrond speelt de Utrechtse studentenunie VIDIUS een belangrijke organiserende rol. Ook geografiestudent Jacob Herrie en geschiedenisdocent Remco Raben behoren tot de voormannen. Oud-universiteitsraadslid Mick van der Valk trad op als ‘facilitator’, de persoon die het debat modereert.

Echt vlot verliep de besluitvorming niet tijdens de eerste bijeenkomst. Dat komt ook door de gekozen vorm: alles wordt democratisch besloten, iedereen heeft recht op spreektijd. Dat betekent wel dat er soms eindeloos gediscussieerd wordt, ook over hoe de groep zich op internet moet organiseren. “Facebook is evil”, vonden een paar aanwezigen, waarna besloten werd om te gaan communiceren via e-mail.

Ook was er verdeeldheid te bespeuren, vooral tussen studenten die actief zijn in de medezeggenschap en studenten die een meer activistische inborst hebben. Diergeneeskundestudent en oud-faculteitsraadslid Pim Polak verzette zich sterk tegen de veelgehoorde notie dat er binnen de huidige medezeggenschap weinig mogelijk tot tegenspraak is. "Bij onze opleiding wordt er echt naar studenten geluisterd."

Na een lange discussie over de belangrijkste problemen aan de universiteit, werd besloten om aparte werkgroepen te vormen. Die zullen zich ieder buigen over een thema: van medezeggenschap tot de waarden die de universiteit in hun ogen zou moeten hebben. Anders dan in Amsterdam, waar docenten en medewerkers ieder hun eigen manifest hebben opgesteld, trekken in Utrecht staf en studenten samen op. Althans, dat is de bedoeling. Ze trachten samen iets op papier te zetten in de komende dagen en weken.

Ook werd er gesproken over een Maagdenhuis-achtige ruimte in Utrecht. Een plek waar actievoerders de gehele week kunnen samenkomen. Een aanwezige mediawetenschapper kwam met het idee om het voormalige U-theater aan de Kromme Nieuwegracht 20 te gebruiken. “Die ruimte staat toch leeg.” Sommige aanwezigen opperden een bezetting, maar de meerderheid gaf er toch de voorkeur aan om eerst vriendelijk toestemming te vragen aan het faculteitsbestuur.

De Nieuwe Universiteit Utrecht komt aanstaande maandag weer bijeen. Tijd en locatie zijn nog niet bekend.

Vanavond in het Academiegebouw gaat het college van bestuur van de Universiteit Utrecht om 18.00 uur in debat met staf en studenten. Het debat is georganiseerd door de U-raad naar aanleiding van het studentenprotest in Amsterdam.

Facebook Twitter Whatsapp Mail