Vrijmoedige StudentenPartij ook bij Rebo

Alle studenten mogen ook naar de stembus voor faculteitsraad

Tweede-Kamerverkiezingen-Uithof foto DUB
Niet stemmen met een potlood, maar digitaal. Foto DUB

Bij alle faculteiten hebben zich meer studenten aangemeld voor de medezeggenschapsraad dan er zetels te vergeven zijn. Dat betekent dat alle studenten niet alleen een stem kunnen uitbrengen voor de Universiteitsraad, maar ook voor de eigen faculteitsraad. 

Nieuw dit jaar is dat alle studenten aan de verkiezingen worden herinnerd met een pushbericht in de MyUU-app naast de gebruikelijke e-mail. De verkiezingen zijn digitaal en zijn van 13 tot en met 15 mei.

Bij enkele faculteiten doen ook partijen mee die zitting hebben in de Universiteitsraad of meedoen aan de komende verkiezingen voor de U-raad. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie doet bijvoorbeeld nieuwkomer de Vrijmoedige StudentenPartij (VSP) mee en bij de faculteiten Geestes- en Sociale Wetenschappen gaat het om Lijst Vuur. De Vrije Student  - ooit ook vertegenwoordigd in de U-raad – doet mee bij Geesteswetenschappen. 

Wat valt er per faculteit te kiezen?

Voor de Bètafaculteit zijn alle opleidingen volgend collegejaar weer door een student vertegenwoordigd, dit in tegenstelling tot dit jaar waar er geen kandidaten waren voor de zetel van Wiskunde en die van Farmacie. Alle studenten mogen stemmen. Er hebben zich meer kandidaten gemeld voor de zetel van Scheikunde, Wiskunde en de Algemene Zetel. Voor de opleidingen Biologie, Farmacie en Natuurkunde heeft zich precies één kandidaat gemeld waarvoor geen verkiezingen nodig zijn. In totaal zitten er zeven studenten in de raad van de bèta’s. De kandidaten zijn hier te vinden.

De faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) heeft tien zetels voor de studenten. Voor de drie districten zijn er meer kandidaten dan zetels. Voor de drie zetels van economie hebben zich vier kandidaten gemeld die allen op de lijst ECU’92 staan. Voor de drie van Bestuur & Organisatie is er ook één lijst met zes kandidaten. Zij zijn allen van de nieuwe partij de Vrijmoedige StudentenPartij (VSP). De juristen hebben vier zetels. Hiervoor strijden lijst JSVU met zes kandidaten en lijst VSP met vier kandidaten om de raadsplekken. De namen van de kandidaten zijn met Solis-ID hier te vinden.

De districten van de Geowetenschappers zijn Sustainable Development (drie zetels), Aardwetenschappen/Fysische Geografie (twee zetels) en Sociale Geografie & Planologie (SG&P) (drie zetels). Alle studenten van Geowetenschappen mogen stemmen maar er kan alleen gestemd worden op een kandidaat voor het district Sustainable Development. Daar hebben zich tien kandidaten voor de drie zetels gemeld. Voor de twee zetels van Aardwetenschappen & Fysische Geografie hebben zich ook twee kandidaten gemeld, dus die zijn verkozen en bij SG&P gaat bij gebrek aan een kandiaat een van de zetels naar de nummer 4 van Sustainable Development. Hoewel voor sommige districten minder of net genoeg kandidaten zijn, mogen alle studenten van Geowetenschappen stemmen, omdat de verkiezingen opleidingsoverstijgend zijn.

Bij Diergeneeskunde zijn er vier zetels voor de studenten van de bachelor Diergeneeskunde en Zorg, Gezondheid & Samenleving. Er zijn acht kandidaten op de Lijst voor de Bachelorstudent. Ook voor de masterstudenten zijn er vier zetels. Hiervoor hebben zich zeven kandidaten gemeld. Zij staan allen op de lijst Veterinaire Studentenbelangen. Alle kandidaten stellen zich hier voor en de studenten Diergeneeskunde mogen stemmen op wie ze willen. Zo kan een masterstudent bijvoorbeeld stemmen op een kandidaat voor de bachelorfractie.

Geesteswetenschappen heeft geen districtenstelsel voor de studenten. In totaal hebben zich 19 studenten van verschillende opleidingen gemeld voor 12 zetels. 13 kandidaten zijn van lijst Vuur en 6 van de Vrije Student. De namen van alle kandidaten zijn hier te vinden.

Ook Sociale Wetenschappen heeft geen districtenstelsel. Er zijn in totaal zeven zetels te verdelen. Er dingen twee lijsten mee voor de raad: Lijst Vuur en de lijst Studenten voor Sociologische Vooruitgang (SVSV). Lijst Vuur heeft zes kandidaten in de aanbieding en SVSV twee.

Geneeskunde heeft geen faculteitsraad zoals andere faculteiten. Het personeel zit in de ondernemingsraad en de studenten in de studentenraad. Deze bestaat uit negen studenten: vijf van de opleiding Geneeskunde, één van Klinische Gezondheidswetenschappen en drie van Biomedische Wetenschappen. Er zijn verkiezingen voor deze raad. Details volgen nog. 

Bij UCU zijn de verkiezingen al geweest in verband met een ander academisch rooster. Voor de vier studentenzetels waren verkiezingen nodig. De nieuwe studenten zijn al verkozen.

Advertentie