Anton Pijpers nog vier jaar collegevoorzitter

Anton Pijpers in zijn werkkamer Foto DUB

Een bestuursfunctie aan de universiteit is geen vaste baan. Elke vier jaar moet de Raad van Toezicht de benoeming opnieuw bekijken en daarbij ook overleggen met de decanen en de Universiteitsraad. Anton Pijpers werd in 2014 voor het eerst benoemd in het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, toen als vicevoorzitter. Daarvoor was hij decaan bij de faculteit Diergeneeskunde.

“Anton Pijpers is een zeer ervaren bestuurder die de afgelopen vier jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van de universiteit”, zegt Joanne Kellermann, voorzitter van de Raad van Toezicht.  “Hij is open, recht door zee, heeft grote kennis van de sector, oog voor mensen en een groot hart voor de Universiteit Utrecht. Verbindend en energiek zijn twee trefwoorden die zijn bestuursstijl karakteriseren en die met name ook in het afgelopen covid-jaar van groot belang zijn geweest.”

Toch stond Pijpers de afgelopen jaren ook op een andere manier in het middelpunt van de belangstelling. In het voorjaar 2019 werden er Kamervragen gesteld over de reiskostenvergoeding van 124.000 euro van de collegevoorzitter. Later dat jaar kwamen er opnieuw vragen over businessclass reizen van Pijpers die opliepen tot 8.600 euro. Uit later onderzoek bleek dat Pijpers zich altijd aan de regels heeft gehouden. De hoge kosten voor de reiskosten hadden onder meer te maken met de loonkosten van de chauffeurs. In de tussentijd  is de vergoeding voor reiskosten verlaagden is de voorzitter naar Utrecht verhuisd.

Afgelopen jaar kwam Pijpers opnieuw in het nieuws doordat hij in 2019 de best verdienende bestuurder in het hoger onderwijs was. Doordat hij al langer in dienst was, was zijn salariëring wat hoger maar niet in strijd met de toenmalige regelingen. Na 2020 zou de hoogte van het salaris stap voor stap voor stap afgebouwd worden. In het nieuwe contract is daarvoor een versnelling afgesproken. Pijpers gaat per 1 oktober terug in salaris naar de toegestane schaal van de WNT-regeling voor topverdieners, de zogenaamde Balkenendenorm.

Pijpers (1958) studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en werkte daarna een tijd als dierenarts. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 verliet hij de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur. Hij vervult verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid van het bestuur van de VSNU, lid van de regiegroep Topsector Life Sciences & Health, voorzitter van de Advisory Board van LSP en voorzitter van het bestuur van Fulbright The Netherlands.

Advertentie