anton pijpers

Anton Pijpers is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht sinds 1 oktober 2017. Hij was toen vicevoorzitter van het universiteitsbestuur. Die functie kreeg hij in 2014. Daarvoor was hij sinds 2009 decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Nieuws

Raad van Commissarissen Utrecht Holdings zegt misleid te zijn

UU-voorzitter werd gewaarschuwd voor fraude