Geen dienstauto meer voor College van Bestuur UU

Foto: DUB

De reiskosten van collegevoorzitter Anton Pijpers waren hoog in 2018 (124.343 euro), maar niet onrechtmatig of ondoelmatig. Dat stelt de Onderwijsinspectie in een donderdag verschenen rapport. De gemaakte kosten vallen allemaal binnen de wettelijke kaders en zijn conform de afspraak die Pijpers heeft met de Raad van Toezicht. Maar dat neemt niet weg dat de Onderwijsinspectie in haar rapport oproept om de vervoerskosten van het College van Bestuur te verlagen.

Het rapport is donderdag 12 september naar de Tweede Kamer gestuurd. In een toegevoegde brief bevestigt minister Van Engelshoven de bevindingen van de Onderwijsinspectie dat de declaraties van de collegevoorzitter passen binnen de geldende regels. Op de vraag of ze extra maatregelen wil nemen om de declaratieregels strenger te maken, zegt ze eerst een vervolgrapport van de inspectie af te wachten over het naleven van de declaratieregels van alle universiteiten op basis van de jaarverslagen van 2018. Dit rapport wordt eind 2019 verwacht.  

Mosterd na de maaltijd
De oproep van de Onderwijsinspectie om de kosten van het vervoer te verlagen, komt als mosterd na de maaltijd. Een verlaging van de kosten was door het college zelf al eerder in gang gezet, zegt UU-woordvoerder Maarten Post. “De Universiteit Utrecht heeft het leasecontract voor de dienstauto met chauffeur per 1 september al opgezegd. En gaat voor vervoer van de voorzitter, net als de meeste andere universiteiten, gebruikmaken van een taxi.” Daarnaast is Pijpers deze zomer naar Utrecht verhuisd, wat de vervoerskosten ook flink zal reduceren.

Eerder zijn ook andere maatregelen getroffen, omdat het bestuur, volgens Post, zich realiseerde dat de reiskosten inderdaad hoog waren. Zo werd eind 2018 het leasecontract van de andere dienstauto opgezegd nadat een van de chauffeurs met pensioen was gegaan. Ook deed het College van Bestuur de toezegging dat zij in 2019 gezamenlijk niet meer dan 100.000 euro aan binnenlandse reiskosten zouden declareren en dat onderzocht zou worden hoe de kosten verder verlaagd zouden kunnen worden vanaf 2020. In 2018 declareerde het universiteitsbestuur 180.915 euro aan binnenlandse reiskosten.

Geen privéritten
Doordat verreweg het grootste deel daarvan op rekening van Pijpers kwam, spitste het onderzoek dat minister Ingrid van Engelshoven aanvroeg bij de Onderwijsinspectie zich toe op hem. Aanleiding voor het onderzoek waren de Kamervragen van Zihni Özdil. Hij vond dat de reiskosten niet door de beugel konden. 

Voor het onderzoek heeft de inspectie zich gebaseerd op gesprekken met Pijpers, de voorzitter van de Raad van Toezicht en documenten zoals rittenregistratie van de twee dienstauto’s die de UU in 2018 had. “Uit onze controle op de van-naar bestemmingen van de dienstauto’s en van de taxiritten is ons niet gebleken dat deze ritten voor privédoeleinden zijn gebruikt.” En ritten waarbij woon-werkverkeer of een dienstreis werd gecombineerd met een privébezoek, maakte Pijpers gebruik van eigen vervoer. Dit gebeurde in 2018 naar schatting zo’n twintig tot dertig keer.

Advertentie