Kamervragen over reiskostenvergoeding van meer dan een ton van collegevoorzitter UU

Anton Pijpers verhuist naar Utrecht. Foto DUB

De reden dat Anton Pijpers zo’n hoge reiskostenvergoeding heeft, heeft een boekhoudkundige reden. In zijn reiskostenvergoeding zijn een deel van de kosten opgenomen van de dienstauto en de salariskosten van de chauffeur, zoals is afgesproken met de Raad van Toezicht. Omdat de Universiteit Utrecht in 2018 nog twee leaseauto’s had en twee chauffeurs op de loonlijst had, zijn de kosten hoog. Zeker ten opzichte van andere collegevoorzitters in Nederland.

Omdat Anton Pijpers meer gebruik heeft gemaakt van de dienstauto dan zijn collega-bestuursleden, heeft hij het grootste deel van de kosten gedeclareerd. De dienstauto plus chauffeur zijn toegestaan door de Raad van Toezicht voor werk- en woon-werk gerelateerd vervoer. Iets meer dan 90 procent van de reiskosten van Pijpers zijn toe te schrijven aan deze salaris- en leasekosten, aldus Post.

Kamerlid Zinhi Özdil van GroenLinks heeft zijn vragen op Twitter gegooid. Hij schreef het gedeclareerde bedrag exorbitant hoog te vinden – zeker in vergelijking met de reiskosten van collegevoorzitters van andere universiteiten . ‘De baas van de Universiteit Utrecht krijgt een salaris van €230.000 en laat zich daarnaast ook nog eens voor €124.000 aan belastinggeld rondrijden. Terwijl studenten, docenten en promovendi worden uitgekleed.’

De universiteit heeft al de nodige stappen gezet om de binnenlandse vervoerskosten terug te dringen. Zo is er nu nog maar één dienstauto en één chauffeur. Ook gaat Anton Pijpers dit jaar naar Utrecht verhuizen waardoor de woon-werk kosten aanmerkelijke lager zullen worden, meldt de woordvoerder.

In het kader van de transparantie zet de Universiteit Utrecht de declaraties en vergoedingen en onderliggende bonnen elk kwartaal online. Dat er adressen zijn weggelakt op de bonnen, heeft te maken met de privacy, zoals het huisadres van de voorzitter, zegt de woordvoerder van het CvB. Inmiddels staan op deze website de kosten van de afgelopen drie jaar die het College van Bestuur heeft gemaakt voor het werk. De UU hanteert hierbij strikt de afspraken en definities die in VSNU-verband gemaakt zijn en vastgelegd in de ‘Handreiking verantwoording bestuurskosten en declaraties’, zegt Post.

Tags: declaratie

Advertentie