De UU roept geen noodtoestand uit rondom klimaat

Afgelopen maandag protesteerde University Rebellion samen met Extinction Rebellion voor de universiteit. Er verzamelde zich een groep van ongeveer dertig mensen voor het Bestuursgebouw in De Uithof. Een deel daarvan was lid van Extinction Rebellion, een ander deel bestond uit studenten van University Rebellion. Er kwamen verschillende sprekers naar voren die gedichten voorlazen en toespraken hielden.

De sprekers maakten twee duidelijke eisen kenbaar. Nummer één is dat de universiteit meteen de noodtoestand moet uitroepen betreffende klimaatverandering. Nummer twee is dat de universiteit meer actie gaat ondernemen dan dat ze nu doet. Om twaalf uur, bij het luiden van de maandelijkse sirenes, lagen de protesteerders een paar minuten roerloos op de grond. Hiermee werd de dood van zowel mensen als dieren als gevolg van klimaatverandering gesymboliseerd.

Voorzitter van het College van Bestuur Anton Pijpers was aanwezig om een open brief in ontvangst te nemen. Ook kreeg hij de bijbehorende petitie die de eisen van de protesteerders ondersteunde met driehonderd handtekeningen. Pijpers erkende de cruciale rol van de Universiteit Utrecht bij het klimaatprobleem en legde uit dat de universiteit momenteel al een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheid. Duurzaamheid is immers één van de vier strategische thema’s.

Het College van Bestuur is echter niet bereid om publiekelijk de noodtoestand uit te roepen, ook al is dat in deze context alleen symbolisch. Volgens Pijpers vervult de universiteit een andere maatschappelijke rol dan protestbewegingen. Wetenschappers van de UU dragen bijvoorbeeld bij aan belangrijke onderzoeksrapporten. Ook op de USP campus zelf wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk in te zetten op schone energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie. Het plan is om de hele universiteit voor 2030 CO2 neutraal te maken.

Lucas Bartringer, voorzitter van University Rebellion Utrecht, is teleurgesteld in de houding die de Universiteit Utrecht aanneemt. “Andere universiteiten in Nederland en over de hele wereld hebben al wel de noodtoestand uitgeroepen, en ook de gemeente Utrecht heeft dat in 2019 al gedaan. Dit is belangrijk om een duidelijk signaal af te geven naar een groot publiek. We snappen wel dat de energietransitie een lange termijnplan is, maar je kunt als universiteit ook al op korte termijn stappen zetten. Aan de Radboud Universiteit is duurzaamheid bijvoorbeeld een verplicht vak binnen alle faculteiten. Daarnaast zou je alle universiteitskantines vegan kunnen maken.”

Het College van Bestuur heeft wel aangegeven dat het bereid is om met University Rebellion rond de tafel te zitten en samen naar oplossingen te zoeken. In navolging van de duurzaamheidsmonitor die de UU in mei publiceert, organiseert de UU een overleg rondom het duurzaamheidsbeleid. Hiervoor is de actiegroep ook uitgenodigd.

 

Advertentie