Samuel de Weerd's picture
Samuel de Weerd

Samuel is 27 jaar. Hij heeft de bachelor Milieu en Natuurwetenschappen in Utrecht gevolgd en doet nu de master Energy Science. Momenteel loopt hij stage bij een start-up aan de Uithof genaamd Friday Energy. Zij houden zich bezig met de opslag van zonne-energie. Dat is ook het onderwerp van zijn scriptie. In september 2021 hoopt hij afgestudeerd te zijn. Naast zijn passie voor duurzaamheid heeft hij ook een passie voor schrijven. In het studiejaar 2018-2019 studeerde hij in Cheltenham aan de rand van de Cotswolds in Engeland. Daar heeft hij een master Creative Writing gevolgd aan de University of Gloucestershire en deze cum laude afgerond.