Anton Pijpers wordt nieuwe vicevoorzitter college van bestuur UU

Anton Pijpers krijgt vanaf 1 april de portefeuille financiën en huisvesting binnen het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. De decaan van de faculteit Diergeneeskunde volgt Hans Amman op. DUB had ook een vraaggesprek met het nieuwe collegelid. 

Ammen vertrok in februari naar de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt daar vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Pijpers studeerde Diergeneeskunde in Utrecht. Hij promoveerde ook in Utrecht en startte er zijn loopbaan. In 1991 werd hij universitair hoofddocent bij de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting, in 1993 werd hij hoogleraar Veterinaire Apotheek en in 1996 hoogleraar Pluimveegezondheidszorg.

In 2000 vertrok Pijpers naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit is een onderneming die actief is op de Nederlandse markt en een omzet van ongeveer 50 miljoen euro heeft. Samen met dierhouders, dierenartspraktijken, overheden, onderzoekers en bedrijfsleven werken de circa 400 medewerkers dagelijks aan de gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren.

In 2009 keerde Pijpers weer terug naar de faculteit Diergeneeskunde als hoogleraar Monitoring diergezondheid, maar toch vooral als decaan. Bij zijn komst kreeg hij al als extra taak om het college van bestuur te helpen om een beter universitair ondernemingsklimaat te creëren.

Anton Pijpers heeft zich de laatste 5 jaar ontpopt als een van de grote trekkers van Life Sciences. Hij werkte daarin nauw samen met de faculteiten Bètawetenschappen en Geneeskunde. Hij was zeer betrokken bij het aantrekken van grote organisaties als Danone en het RIVM naar het Utrecht Science Park.

In zijn nieuwe functie zal Pijpers zich bezighouden met het op orde houden van de financiën van de universiteit. Als vicevoorzitter van het college van bestuur krijgt Pijpers de portefeuilles algemene bedrijfsvoering, financiën, huisvesting, ict, facilitaire zaken, bibliotheek, veiligheid en milieu. Ook moet hij zorgen voor een goede samenwerking met partners in het Utrecht Science Park.

Pijpers vervult naast het decanaat op dit moment verschillende nevenfuncties. Hij is lid van het regieteam Topsector Life Sciences & Health, lid van de Raad van Commissarissen van Utrecht Holdings, lid van het bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit en lid van de Executive Board European Association of Establishments of Veterinary Education.

Over de opvolging van Pijpers als decaan Diergeneeskunde is op dit moment nog niets bekend.


Anton Pijpers: ' Ik wil de organisatie professionaliseren'
 

Waarom heeft u gekozen voor deze functie in het college van bestuur?
“Ik ben nu 5 jaar decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Dat is een hele mooie functie. Ik ben zelf alumnus van de universiteit, heb er gewerkt tot 2000 en daarna in 2009 weer teruggekomen. Maar ik ben ook wel weer toe aan een nieuwe uitdaging en toen deze baan voorbij kwam heb ik die met beide handen aangepakt. Al zal het afscheid nemen bij Diergeneeskunde nog wel pijn doen."

U krijgt als collegelid vooral de financiën en huisvesting onder uw hoede. Gaat u de inhoud niet missen, waar je als decaan wel mee bezig bent?
“Ik heb veel ervaring in het management en heb als directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren veel met deze onderwerpen te maken gehad. Natuurlijk houd ik interesse in de primaire taken van de universiteit. Als je in het college van bestuur zit, werk je als een team en krijg je natuurlijk met alle zaken te maken. Je kunt de financiën daar niet los van zien.”

Wat kunnen we van u verwachten?
“Veel is er op de universiteit al goed op orde. De financiën zijn goed geregeld, we hebben goede prestatieafspraken en ook op het gebied van huisvesting staat al veel in de steigers. Een van de zaken waar ik me voor wil inzetten is een professionalisering van de organisatie. Soms kunnen zaken efficiënter, maar dat niet alleen. Ik wil mijn best doen om de ondersteuning zo te maken dat de wetenschappers en docenten zich zoveel mogelijk met onderwijs en onderzoek bezig kunnen houden zonder dat ze last hebben van andere randzaken zoals ICT. Bovendien kunnen we de wetenschappers goed ondersteunen in het maken van onderzoeksvoorstellen, bijvoorbeeld vanuit Europa.”

U komt van Diergeneeskunde, hoe kijkt u aan tegen de andere faculteiten?
“Dat is voor mij de grote uitdaging en lijkt me heel leuk. Ik ken natuurlijk de Diergeneeskunde heel goed. Iedere faculteit heeft zijn eigen achtergrond en eigen manier van werken. De breedte van deze universiteit is iets wat mij bijzonder aantrekt."

En hoe staat u tegenover de studenten?
“Als decaan heb ik altijd veel aandacht gehad voor het onderwijs en ook voor de studentenorganisaties.. Ik heb veel interesse hoe wij de jonge academici op de universiteit opleiden en voorbereiden op de arbeidsmarkt.  Dat vind ik belangrijk.”

Advertentie