Appen tijdens je tentamen: ook nu frauderen studenten

Fraude via Whatsapp, foto Pixabay

Voor het eerst worden tentamens op grote schaal online afgenomen. Dat brengt allerlei nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat studenten in hun kamer niet frauderen?

Die vraag speelde deze week bij de Universiteit Maastricht (UM), vanwege een multiplechoicetentamen kwantitatieve onderzoeksmethoden dat op 12 juni online werd afgenomen. Het was de bedoeling dat de volgorde van de vragen voor studenten zou verschillen.

Maar door een fout in de tentamensoftware gebeurde dit juist niet: studenten kregen precies dezelfde vragen te zien. Hierdoor konden zij de mogelijke antwoorden met elkaar bespreken in een chatroom. De UM heeft de toetsen van bijna 1200 studenten ongeldig verklaard.

Studenten appen elkaar tijdens tentamen
Ook bij de Universiteit Twente (UT) werden vorige maand 280 online videotentamens ongeldig verklaard vanwege fraude. Het viel docenten op dat sommige studenten opeens uitzonderlijk goed presteerden of juist precies dezelfde foute antwoorden gaven.

De UT had bewust niet voor online proctoring gekozen, omdat haar studenten slim genoeg zouden zijn om deze systemen te omzeilen, schrijft U-Today. In plaats daarvan moeten studenten bij elk tentamen op afstand “plechtig beloven” niet vals te zullen spelen. Ook kunnen zij na een tentamen alsnog worden uitgekozen voor een mondelinge overhoring.

Erasmus Magazine berichtte vorige week over studenten International Business Administration die elkaar bij een online tentamen zouden hebben geholpen via Whatsapp. Van negen studenten is bekend dat zij elkaar concrete vragen over de toets stelden.

In Nijmegen startte de examencommissie van de bachelor Economie deze maand een onderzoek naar een mondeling tentamen na een klachtbrief van een anonieme student, meldde Vox. Wie het laatst aan de beurt was, zou alle vragen al gehoord hebben van voorgangers.

Bij het mondeling is geen fraude bewezen, blijkt inmiddels. Wel moet een ander online tentamen van dezelfde opleiding waarschijnlijk gedeeltelijk opnieuw worden gemaakt. Studenten zouden hebben “geknipt en geplakt” uit een Powerpoint-bestand van de cursus.

Enkele vermoedens van fraude liggen in Utrecht bij examencommissie
Studenten van de Universiteit Utrecht lijken niet of nauwelijks meer te frauderen dan bij tentamens op de universiteit. Alleen bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Geowetenschappen wordt een lichte stijging van "vermeende fraudegevallen" gemeld, zegt woordvoerder Maarten Post. De verdenking is dat er tijden het tentamen telefonisch contact is geweest tussen studenten. Er zijn echter maar maximaal vier studenten bij de fraude betrokken geweest. Een aantal vermeende fraudegevallen, ligt nu ter beoordeling bij de examencommissie."De Universiteit Utrecht vaart bij tentamens op vertrouwen", zegt Post. "Bij schending treden we daarom wel hard op."

In Utrecht proberen docenten toetsvormen uit waarbij het lastig is fraude te plegen. Bij kennistoetsen voor grote groepen zet de UU online surveillance (proctoring) in. Ook zeggen docenten dat ze steekproefsgewijs studenten bellen na een toets om een antwoord toe te lichten.

Een docent van Geowetenschappen laat via Post weten: “De mogelijkheid van individuele video-interviews achteraf werpt een (psychologische) drempel op tegen fraude. De interviews die ik zelf gehad heb, waren verhelderend omdat ze elke twijfel wegnamen, bovendien gaven ze een beeld van de beleving van de studenten van het tentamen, en ten slotte vonden zowel ik als de studenten het prettig om even contact te hebben.”

Advertentie