Bèta- en gammastudenten vaker op pad voor college

Als student of docent Bètawetenschappen, Geowetenschappen of Sociale Wetenschappen zul je misschien wat vaker de fiets moeten pakken tussen twee colleges. Er is dit jaar ook onderwijs geroosterd aan de Israëlslaan nabij de Galgenwaard en bij de faculteit Diergeneeskunde.

Dit voorjaar sloegen faculteiten in het centrumgebied en in de Noordwesthoek van De Uithof alarm. Er dreigde een tekort aan onderwijsruimte door de renovatie van het Minnaertgebouw, groeiende aantallen studenten en de wens meer onderwijs in kleine werkgroepen te geven.

Het ging om een gat van 11 procent voor Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen, de drie faculteiten die samen zalen in De Uithof roosteren. In totaal waren 140 zalen beschikbaar.

Met efficiëntere roostering was het probleem niet op te lossen. De universitaire doelstelling van 70 procent bezetting tussen 9 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds was al bijna behaald.

Deze zomer wisten de faculteiten samen met de universitaire huisvestingsafdeling, Vastgoed & Campus, een mouw te passen aan het probleem. Het eerder al eens gehuurde onderwijsgebouw aan de Israëlslaan, nabij stadion de Galgenwaard, wordt weer in gebruik genomen. In dat gebouw zijn vijftien werkgroepzalen beschikbaar.

Daarnaast zijn in het Androclusgebouw van Diergeneeskunde een hoorcollegezaal, drie grote werkgroepruimten en twee kleinere werkgroepruimten vrijgemaakt. In het Buys Ballotgebouw verdween een studielandschap ten faveure van vier werkgroepzalen. 

Bovendien bleek de toestroom bij de grootschalige opleiding Psychologie na het opheffen van de numerus fixus mee te vallen. Van de duizend studenten, die zich oorspronkelijk hadden aangemeld, begonnen er deze week zo’n vijfhonderd. 

Met eerdere maatregelen zoals het gebruik van de Van Lier en Egginkzaal in het Bestuursgebouw als hoorcollegezaal, is de nood nu gelenigd. Een plan om ook van de Boothzaal in de Universiteitsbibliotheek een collegezaal te maken was niet meer nodig.

Voor studenten en docenten van de drie faculteiten betekenen de maatregelen wel dat er af en toe gereisd moet worden naar plekken die verder van de eigen opleiding liggen. Dit strookt niet met de communityvorming die alle faculteiten graag bewerkstelligen.

“Het is onvermijdelijk dat we onderwijs verder weg moeten gaan roosteren”, zei faculteitsdirecteur Sociale Wetenschappen Frank Jan van Dijk eerder in een raadsvergadering. “Ik snap dat dat voor docenten vervelend is. Als je in De Uithof bent, is het niet prettig als je naar de Israëlslaan moet voor een werkgroep.”

Ook het Bètabestuur zei in een nota aan de faculteitsraad zich te realiseren dat docenten en studenten te maken krijgen met onderwijs op wisselende locaties. Ze zullen hoorcolleges en werkgroepen wellicht niet in hetzelfde gebouw kunnen volgen.

Na dit semester wordt gekeken in hoeverre de nieuwe situatie bevalt en of aanpassingen gewenst zijn. De universiteit komt overigens nog voor grote uitdagingen te staan de komende jaren. In 2018 wordt het Van Unnikgebouw gesloten. Dan moet de nieuwbouw voor de Geowetenschappers in de Noordwesthoek klaar zijn.

Op de langere termijn staan er ook renovaties voor het Educatorium en Van Ruppertgebouw op de agenda. Onduidelijk is verder wat de voorgenomen sluiting van het Kruytgebouw in 2021 gaat betekenen.

Advertentie