Belofte daling vervoerskosten universiteitsbestuur goed haalbaar

De voormalige dienstauto's van het College van Bestuur, Foto DUB

In mei van dit jaar beloofde het College van Bestuur in 2019 niet meer dan 100.000 euro aan reiskosten binnen Nederland uit te geven. In 2018 was dit bedrag nog 180.000 euro die voornamelijk voor rekening kwam van de collegevoorzitter. De Universiteitsraad en de Tweede Kamer hadden hier kritiek op.

De vervoerskosten bestonden voor een belangrijk deel uit kosten die de universiteit heeft voor leaseauto’s en de loonkosten van de twee chauffeurs. Wie het meest gebruik maakte van de dienstauto, kreeg ook het hoogste bedrag toebedeeld. Dat was collegevoorzitter Anton Pijpers. Bij zijn naam stond een kostenpost van 124.000 euro.

De nieuwste berekening laat zien dat de vorig jaar genomen maatregelen om de kosten te beteugelen helpen om aan de belofte te voldoen. In 2018 deed de universiteit gestopt één van de twee leaseauto’s de deur uit en in december 2018 ging een van de chauffeurs uit dienst. Dit levert voor 2019 een behoorlijke bezuiniging op. Verder heeft de universiteit besloten om in 2019 niet automatisch het volledige salaris van de tweede chauffeur als vervoerskosten voor het College van Bestuur op te voeren, omdat hij voor een deel van de tijd andere taken vervult.

Nu de collegevoorzitter vanaf de zomer in Utrecht gaat wonen, zal gekeken worden of de universiteit de vervoerskosten nog verder naar beneden kan brengen. Daarbij worden verschillende scenario's bekeken. Eén is om de dienstauto af te schaffen en die te vervangen door taxi’s. Het is echter aan de Raad van Toezicht, die formeel de leidinggevende is van de bestuursleden, om hierover in overleg met de collegeleden een beslissing te nemen.

 

 

Advertentie