Bezuiniging Utrecht Law College: minder eerstejaars, minder groot bestuur, nieuw curriculum

Informatie voor bachelorkiezers Rechtsgeleerdheid, foto DUB

De honoursopleiding van Rechtsgeleerdheid kreeg tot en met dit collegejaar extra financiële steun van het College van Bestuur en moet dus vanaf komend collegejaar de broek zelf ophouden. Dat hoopte het departement Rechtsgeleerdheid te doen door van het ULC een type opleiding te maken waar een hoger collegegeld voor gevraagd mocht worden, zoals voor de opleiding Bestuur- & Organisatiewetenschap. Het ‘kenmerk’ dat hiervoor nodig is, werd echter niet toegekend door accreditatiecommissie NVAO.

Er werd een commissie onder leiding van hoogleraar Eddy Bauw aan het werk gezet om een plan voor het ULC te maken waardoor het wel het begeerde kenmerk zou krijgen. Deze commissie stelde voor het ULC los te koppelen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Zo’n apart college zou in de ogen van de commissie met onder meer een eigen pand en een meer onderscheidend curriculum wel het kenmerk binnenhalen. Op het moment dat het plan klaar was, bleken er al financiële problemen voor het ULC te zijn waardoor het faculteitsbestuur besloot niet te investeren in het plan Bauw, maar om de positie van de honoursopleiding veilig te stellen.

Een nieuwe commissie werd aan het werk gezet om met een plan te komen waarmee het ULC de honoursopleiding van Rechtsgeleerdheid kon blijven, maar wel goedkoper zou worden. Ook moest naar het curriculum worden gekeken: het moest duidelijker worden waarom de honoursopleiding voor de faculteit relatief meer geld kost dan de veel grotere bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Een discussie die het bestuur al sinds de oprichting van het ULC met de faculteitsraad voert.

De plannen voor het vernieuwde ULC werden besproken in een eerdere faculteitsraad. De leden schaarden zich toen achter de keuze van het faculteitsbestuur. Wel vroegen ze een goede financiële onderbouwing, omdat gevreesd werd dat er geld van de reguliere opleiding naar het ULC zou gaan. Tijdens de raadsvergadering van 6 juli die in het teken van de financiën stond, gaven de raadsleden hun definitieve akkoord. Wel waarschuwden ze de nieuwe medezeggenschappers om de financiën goed in de gaten te houden, zodat de honoursopleiding niet meer gaat kosten dan begroot.

In grote lijnen zijn de plannen voor het ‘nieuwe’ ULC bekend. Het blijft de selectieve honoursopleiding. Om deze goedkoper te maken, worden er niet meer 150 studenten per jaar toegelaten, maar 100. Ook wordt het bestuurs- en docententeam verkleind. Wat blijft zijn de twee colleges met elk hun eigen studievereniging.

Het onderwijsprogramma wordt opgefrist, onderwijsmethoden vernieuwd en er zullen richtlijnen komen waardoor meer duidelijk wordt voor studenten en medewerkers waarin de honoursopleiding verschilt van de bacheloropleiding. In september 2018 gaat dit vernieuwde ULC van start.

Advertentie