Bijna alle Airbnb-verhuurders van SSH zijn bestraft

Onder meer een aantal bewoners van City Campus Max bood hun kamer aan op Airbnb. Foto DUB

Deze zomer kwam studentenhuisvester SSH via klachten van huurders er achter dat een aantal van hun Utrechtse kamers werd verhuurd via Airbnb. Dat mag niet: huurders van SSH mogen slechts onder strikte voorwaarden hun woonruimte onderverhuren en niet verdienen aan hun kamer. Dit omdat de studentenkamers en starterswoningen gesubsidieerde woonruimte is, waardoor de huur kunstmatig laag gehouden kan worden.

De SSH kwam er na eigen speurwerk achter dat tientallen bewoners van verschillende Utrechtse complexen hun ruimte via Airbnb aanboden. Alle huurders kregen daarop een mail waarin de SSH uitlegt waarom het onderverhuren van hun kamers via Airbnb verboden is. Degenen die hun woonruimte aanboden aan toeristen kregen de kans zich tot 26 juli vrijwillig te melden.

Van dit aanbod maakten 23 huurders gebruikt. Negentien van hen kregen een waarschuwing. Eén van hen bleek een huurder te hebben die aan de officiële regels van onderhuur voldeed waardoor het onderhuurcontract geformaliseerd kon worden. De andere achttien hadden hun kamer wel aangeboden op Airbnb, maar bleek er geen sprake van verhuur te zijn geweest. Volgens Roeland Kreeft van SSH werd dit gecontroleerd via het Airbnb-account van de bewoners. Vier anderen kregen een boete: zij moeten hun verdiensten inleveren bij SSH plus een boete betalen.

Bovenop de 23 huurders die zich hadden gemeld, is nog eens van zes huurders het contract ontbonden. Kreeft: “In twee gevallen bleken de bewoners zelf niet meer woonachtig te zijn in de woning en deze uitsluitend te gebruiken voor verhuur via Airbnb.” Ook van twee buitenlandse studenten die woonden in het zogeheten gereserveerde aanbod is de huur onmiddellijk opgezegd en met twee anderen die zelf nog wel bewoner van de woonruimte waren is een afspraak gemaakt om de woning te verlaten.

Vijftien huurders die de SSH heeft betrapt op het aanbieden van hun kamer via Airbnb hadden zich voor 11 augustus niet gemeld. “Die hebben we een brief gestuurd en we hebben ze verteld wat de sancties zijn." Die straf is afhankelijk van de omvang van de onderhuur en varieert tussen een geldboete tot huisuitzetting. Met acht van deze vijftien is inmiddels nader contact geweest en zijn akkoord gegaan met een schikking, zegt Kreeft.

Alle bewoners die geld hebben verdiend met de illegale onderhuur moeten hun winst aan SSH overmaken en een boete betalen. Met wie dat geld niet in één keer kan ophoesten, is een betalingsregeling getroffen, zegt Kreeft.

Onduidelijk is nog of de twee huurders die hun kamer alleen nog voor Airbnb-opbrengsten aanhielden, ook hun winst moeten afstaan aan. “Voor het ontbinden van de huurovereenkomst moeten we naar de rechter. We zijn aan het onderzoeken of het loont ook de opbrengsten te vorderen.”

Eén van de bewoners die zich na de eerste mail heeft gemeld bij SSH is Maarten die een studio huurt in City Campus Max. Hij moet 2300 euro aan SSH betalen. In het AD Utrechts Nieuwsblad zegt hij dat hij een straf terecht vindt, omdat hij wist dat hij zijn studio niet mocht verhuren. De hoogte van de boete valt hem echter tegen voor de 16 nachten die hij zijn studio verhuurde voor een bedrag tussen de 28 en 35 euro.

SSH gaat het boetegeld overigens niet zelf uitgeven. “We zijn voornemens om dit geld samen met onze huurdersvereniging Boks en studentenunie Vidius in te zetten voor activiteiten die het uitbuiten van huurders moet tegengaan. Dat kan door middel van een voorlichtingscampagne of een onderzoek naar de huren in Utrecht. Een dergelijke besteding van het geld past in onze missie.

Tags: ssh

Advertentie