Brede steun universiteiten voor WOinActie

Protestbeweging WOinActie besloot tot de demonstratie nadat duidelijk werd dat de eerder aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs niet van tafel gaan. Het hoger onderwijs moet zelfs 19,5 miljoen extra inleveren.

De Vrije Universiteit steunde WOinActie al eerder, laat een woordvoerder weten, “en dat blijven we doen”. Het college van bestuur zal acte de présence geven op het Malieveld en stelt geld beschikbaar dat onder meer zal worden ingezet voor het vervoer naar Den Haag.

De Universiteit van Amsterdam heeft een bedrag van (maximaal) 3000 euro toegezegd. Ook de universiteiten Utrecht en Leiden dragen hun steentje bij. De bestuursleden van de UU zullen echter geen oproep plaatsen om te gaan en ook niet zelf naar het Malieveld gaan.

Sympathie
De Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht geven hun medewerkers de gelegenheid om op eigen gelegenheid naar Den Haag te reizen. De TU Delft en de Universiteit Twente hebben ook sympathie voor het protest, maar laten in het midden of ze hun medewerkers en studenten vrijaf geven.

De Radboud Universiteit wil dit “in beginsel” wel, maar zou het betreuren als andere medewerkers en studenten er hinder van ondervinden. Ze onderzoekt nog hoe dat kan worden voorkomen. Voor een actieve oproep om te gaan demonstreren en het regelen van busvervoer kiest het college van bestuur hoe dan ook niet. Het geeft de voorkeur aan “andere wegen om het belang van goed onderwijs en onderzoek te dienen” en wijst op de knelpuntenanalyse van de VSNU waarover de universiteiten nog in gesprek zijn met de minister.

Advertentie