Bussemaker: medezeggenschap in Utrecht niet gepasseerd

Body: 

Er is geen aanwijzing dat het Utrechtse universiteitsbestuur de wet voor het hoger onderwijs niet naleeft. Dat zegt minister Bussemaker in een antwoord op kamervragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk.

Er is geen aanwijzing dat het Utrechtse universiteitsbestuur de wet voor het hoger onderwijs niet naleeft. Dat zegt minister Bussemaker in een antwoord op kamervragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk. De Utrechtse studentunie Vidius beklaagt zich over gebrekkige inspraak van studenten bij de hervorming van het Utrechtse masteraanbod.

Volgens minister Bussemaker is er geen aanleiding om de universitaire medezeggenschap te versterken via een wetswijziging. In antwoorden op vragen van SP-kamerlid weerspreekt Bussemaker dat de Utrechtse inspraak door het universiteitsbestuur is omzeild bij de voorgenomen masterherziening. Ook ziet zij geen landelijke trend waarin universiteitsraden steeds vaker buitenspel worden gezet.

Van Dijk vroeg zich af of de positie van de universitaire medezeggenschap niet beschermd moet worden via een aanpassing van de wet. De aanleiding voor zijn vragen was een persbericht dat de Utrechtse studentenunie Vidius eind vorige maand verstuurde. Daarin werd geklaagd over de magere informatievoorziening rondom nieuwe plannen voor Utrechtse masteropleidingen.

Het persbericht leidde in Utrecht tot de nodige commotie. Rector Van der Zwaan reageerde eerder deze week geagiteerd op de handelswijze van de studenten. Hij bestreed dat de medezeggenschapsorganen niet op de hoogte zijn gesteld. Bovendien vond hij dat klachten over de inspraakprocedures allereerst binnenshuis kenbaar moeten worden gemaakt en niet via de media.

Bussemaker stelt in haar brief dat de wettelijke voorwaarden voor effectieve medezeggenschap prima op orde zijn. Volgens haar moet vooral de medezeggenschapscultuur binnen universiteiten en hogescholen versterkt worden. Dat is, zo benadrukt zij, zowel een verantwoordelijkheid van universiteitsbestuurders als van raadsleden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail