Centraal Stembureau hakt de knoop door: toch nog verkiezingen voor de zomer

Spanning bij de bekendmaking van de uitslag van 2017. Foto DUB

Van 2 juni tot en met 4 juni kunnen alle Utrechtse studenten online hun stem uitbrengen op de studenten die namens hen in de universiteitsraad en in de faculteitsraden gaan plaatsnemen. Voor de personeelsgeledingen zijn dit jaar geen verkiezingen gepland. Toch moeten ook medewerkers van de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen, Geowetenschappen en de Universitaire Bestuursdienst naar de stembus. In hun faculteits- en dienstraden zijn er vacatures.

Met dit besluit maakt het Centraal Stembureau een einde aan een discussie tussen studentenpartijen in de universiteitsraad. Die was losgebarsten nadat de stemming van eind april werd uitgesteld en het universiteitsbestuur voorstelde om de verkiezingen te organiseren nadat de beperkingen vanwege het coronavirus zijn opgeheven.

Alle partijen benadrukten het liefst nog dit academisch jaar verkiezingen te houden, maar die mogelijkheid leek door de verlenging van de coronamaatregelen steeds verder uit zicht te raken. Het voorstel van het CvB hield daarom in dat huidige raadsleden mogelijk ook na de zomer zouden moeten aanblijven, of dat er tijdelijk interim-leden moeten worden aangesteld. Geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Drie van de vier studentenpartijen (Lijst Vuur, De Partij voor de Utrechtse Student en De Vrije Student) wilden daarom liever helemaal geen verkiezingen als studenten zich voor de zomer niet meer op de universiteit mogen vertonen. Naar hun mening was het in dat geval beter de huidige zetelverdeling te handhaven, waarbij de partijen dan nieuwe kandidaten konden aandragen.

De kleinste studentenfractie UUinActie meende echter dat verkiezingen voor de zomer wel degelijk mogelijk waren. Het stemmen gebeurde altijd al online, nu zou dan ook de campagne online moeten plaatsvinden. Die opvatting werd gesteund door de personeelsleden in de U-raad.

Volgens VUUR, PvdUS en De Vrije Student zou online campagne voeren leiden tot een lagere opkomst bij de verkiezingen. Bovendien kon het weleens gaan uitdraaien op “een wedstrijdje welke partij het meeste geld in een online campagne kan pompen en wie het meeste naamsbekendheid geniet”, zo schreven zij in hun opiniestuk op DUB.

Deze week hakte het Centraal Stembureau de knoop door. In de motivering zegt het CSB het voorstel van VUUR, PvdUS en De Vrije Student om geen verkiezingen te houden niet in overweging te hebben genomen. Het stembureau verwijst daarbij naar een reactie van het universiteitsbestuur op dat plan. Juist in perioden van crisis is het van belang dat kiezers hun stem kunnen laten horen. Het zelf aanwijzen van opvolgers zou daarnaast eenvoudigweg onrechtmatig zijn.

Het CSB meent daarnaast dat studenten en medewerkers al meer en meer gewend zijn geraakt aan het digitaal contact onderhouden met de universiteit en met elkaar. Bovendien zouden experimenten met digitale verkiezingen bij andere universiteiten goed zijn uitgepakt.

Het stembureau erkent dat er nadelen zitten aan het feit dat er mogelijk nog online kandidaten moeten worden gezocht en dat er nu online campagne gaat worden gevoerd. Deze kunnen mogelijk worden ondervangen als de universiteit ondersteuning biedt, bijvoorbeeld bij het opzetten van websites en het versturen van mails.

Het CSB concludeert: "De democratie is meer gebaat bij verkiezingen met een lage opkomst dan met verkiezingen na de zomer."

Advertentie