Collegevragen over huisvestingsplannen UU

Foto Guus Hoekstra

Aan het begin van deze week bracht de UU nieuwe huisvestingsplannen naar buiten. Daarin kwam onder andere naar voren dat de universiteit het terrein van de International Campus wil afstoten. Volgens D66 kwam dat voor de gemeenteraad uit de lucht vallen. “We waren verbaasd, zeker toen we hoorden dat ook de studenten op het terrein van de Kromhoutkazerne verrast waren door het nieuws”, vertelt D66-woordvoerder Karlijn Martens. “Vandaar dat we vragen hebben gesteld aan het college. Samen met studenten en studentenvertegenwoordigers als studentenunie Vidius moeten en willen we hierbij betrokken worden.”

D66 en Student & Starter zijn vooral benieuwd of het Utrechtse college op de hoogte was van de plannen van de UU. Daarnaast willen ze weten of er vanuit het college input is gegeven en of andere partijen, zoals bewoners van wijk Oost en Vidius, erbij betrokken waren. Ze hopen ook dat de gemeenteraad op den duur wordt meegenomen in overleg.

Een voor D66 en Student & Starter belangrijke kwestie is de huisvesting van internationale studenten. “Het is nu al een enorm groot probleem om alle studenten uit het buitenland onderdak te bieden in de stad. Dat moet beter. Want waar moeten de studenten heen als de campus sluit? Bovendien zijn de huidige bewoners gehecht aan de locatie en het gebied.” Martens vindt ook dat de overweging vanuit de universiteit om de International Campus van de hand te doen te vaag is. “We begrijpen dat het met duurzaamheid te maken heeft, maar verder weten we vrij weinig."

Fractievoorzitter van Student & Starter Tim Homan vindt het jammer dat het terrein verdwijnt. “Ik begrijp dat de onderhoudskosten hoog zijn, maar deze beslissing zorgt voor veel huisvestingsproblemen. We moeten al veel woningen bijbouwen, en nu moeten er ook nog ruimtes gerealiseerd worden voor de studenten die van International Campus af moeten.”

Homan heeft het gevoel dat langzaam alles naar het Utrecht Science Park geschoven wordt. “De Uithof is daarvoor nog niet levendig genoeg”, constateert hij. “Er ontbreken voorzieningen als terrassen, een supermarkt en ruimte voor meer sport. USP moet in de toekomst een plek worden waar je terecht kan voor activiteiten buiten studie en wonen om, maar daarvoor moet je nu nog in de binnenstad zijn.”

Naast de vragen over de International Campus en de huisvesting van de buitenlandse studenten worden er ook vraagtekens gezet achter de herontwikkeling van het Utrecht Science Park. De partijen vragen zich af of de plannen voor renovatie van het Kruyt- en Van Unnikgebouw definitief zijn en wat voor invloed die zal hebben op de toekomst van het USP. Zo liggen er plannen om de sportvoorzieningen meer naar het begin van De Uithof te verplaatsen om meer levendigheid op het universiteitsterrein te creëren. De vraag is in hoeverre dat met de nieuwe plannen nog steeds mogelijk is.

*Inmiddels zijn de collegevragen beantwoord en kun je ze teruglezen. De gemeente geeft aan op de hoogte te zijn van het huisvestingsplan en zegt met de UU in gesprek te gaan.*

Advertentie