Communistische jongeren geweigerd op de UIT-markt

De informatiemarkt waar de communistische jongeren niet welkom waren. Foto DUB

Tot een officiële aanvraag is het niet eens gekomen, want al tijdens een oriënterend gesprek werd  CJB, de jongerenbeweging van de Nieuwe Communistische Partij Nederland, al te kennen gegeven dat CJB "niet [past] bij het karakter bij de UIT waar iedereen zich vrij en thuis moet voelen. Gezien jullie standpunten en huidige maatschappelijke ontwikkelingen voelt het niet goed om jullie toe te laten tot de infomarkt.”  In andere steden was de jongerenbeweging wel welkom op de intromarkt.

Het bestuur van de CJB vond de reden vreemd. In een verklaring op haar site zegt de jongerenbeweging binnenkort een eigen afdeling in Utrecht op te willen richten. De komst naar de Utrechtse infomarkt was bedoeld om versterking te zoeken voor de studerende leden die ze nu in Utrecht hebben om samen met andere studenten te strijden voor onder meer goede huisvesting en compensatie voor het leenstelsel.

Na herhaaldelijk aandringen waarom de UIT-lopers zich door de CJB “niet vrij en thuis” zouden voelen en welke maatschappelijke ontwikkelingen ze bedoelden, werd uiteindelijk als argument gegeven dat het ging om de “huidige omstandigheden in Oekraïne”.

Het CJB is daarover verbaasd omdat het al direct de aanval van Rusland heeft veroordeeld en deze ‘imperialistisch’ heeft genoemd. Ze noemen het een schande dat ze geweigerd zijn en zien het als een algemene maatschappelijke tendens om communisme te discrimineren.

Het UIT-bestuur bevestigt de lezing van de CJB. "Wij zien de ophef ook en hebben met de universiteit en de hogeschool afgesproken dat we deze kwestie nadrukkelijk meenemen in de evaluatie van de UIT. We zullen kijken of de afweging die destijds gemaakt is, juist was. Ook zullen we kijken of het zinvol is een lijstje met criteria te maken. Die kan dan de volgende jaren als leidraad gelden," schrijft UIT-woordvoerder Casper van Strien aan DUB.  Vorig jaar stond de jongerenbeweging van Forum voor Democratie op de intromarkt. Die partij verdedigt het Russische standpunt in de oorlog met Oekraïne. Volgens het UIT-bestuur hadden zij zich dit jaar niet gemeld voor een stand. 

De universiteit zegt nu geen uitspraak te willen doen over het incident. Ze wacht de evaluatie af. Daarbij wordt gekeken hoe tot het besluit is gekomen en op basis van welke criteria. De uitkomst van dit onderzoek wordt verwacht in september.

Advertentie