Kosten mogen geen argument zijn

Congres binnen 700 kilometer? Dan ga je met de trein

Foto: DUB

Bij reizen van minder dan 700 kilometer die niet langer dan acht uur duren, moet vanaf 1 januari een treinticket geboekt worden. Dat schrijft het UU-bestuur in een aanscherping van het oude reisadvies. Tot nu toe werden medewerkers slechts aangemoedigd om voor het spoor te kiezen.

Alleen in uitzonderingssituaties kan door een leidinggevende nog toestemming worden gegeven om met het vliegtuig te reizen. Maar daarbij mogen hogere kosten van een treinreis geen rol spelen.

Duizend keer de aarde rond
Duurzamer reizen is volgens het UU-bestuur belangrijk als de universiteit de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, wil waarmaken. Uit eerdere rapporten bleek dat alle UU-medewerkers samen voor de coronaperiode jaarlijks ruim duizend keer de aarde rondvlogen. Die reizen waren goed voor 11 procent van de totale CO2-uitstoot van de universiteit.

Medewerkers moeten daarom óók in staat worden gesteld om reizen verder dan 700 kilometer met de trein of ander minder vervuilend vervoer af te leggen. Eventuele overnachtingen zouden dan moeten worden vergoed.

Ook minder reizen
Met de aanscherping van het beleid wil de UU overigens niet alleen bereiken dat er duurzamer wordt gereisd. De gedachte is dat bewuster kiezen ook tot minder reizen leidt. De coronaperiode heeft volgens het UU-bestuur aangetoond dat het binnen internationale samenwerkingsverbanden lang niet altijd nodig is om elkaar fysiek te ontmoeten. De universiteit investeerde in de afgelopen jaren bovendien flink om onderwijs- en vergaderruimten geschikt te maken voor virtuele bijeenkomsten.

Wie toch gaat vliegen moet dat ten slotte zo efficiënt mogelijk doen. Door directe vluchten te nemen, te boeken bij betrouwbare luchtvaartmaatschappijen en CO2-uitstoot te compenseren.

Aanpassing van beleid
De aanscherping van het beleid zal op sommige plekken tot aanpassingen moeten leiden, signaleert het UU-bestuur in een nota aan de U-raad (alleen met Solis-id, red.). Zo wordt bij project- of fondsaanvragen vaak geen rekening gehouden met extra reis- of verblijfskosten. Dat moet wel gaan gebeuren.

Om extra kosten voor vervoer te dekken, konden faculteiten de afgelopen jaren aanspraak maken op een bijdrage van 5000 euro vanuit een centraal stimuleringsfonds. Dat komt nu te vervallen. Het nieuwe beleid moet volgens het UU-bestuur worden gedragen door de hele organisatie.

Omdat precieze gegevens op dit moment ontbreken, wil de UU geen doelstelling formuleren voor de reductie van het vliegverkeer. De bedoeling is om dat volgend jaar te doen als het reisgedrag van medewerkers beter in beeld is gebracht.

Om het duurzamere reisbeleid onder de aandacht te brengen start begin volgend jaar de campagne ‘Op het goede spoor – Right on track’. Daarbij zal onder meer veel aandacht worden besteed aan de ‘treinzonekaart’ die de UU ontwikkelde en nu door meer universiteiten wordt gebruikt. Die kaart brengt afstanden, reisduur en CO2-besparing in beeld.

 

 

Advertentie