Convenant: 2000 extra studentenkamers, wachttijd 1 jaar korter

Komt hier straks een nieuw studentencomplex? Foto DUB

Meer betaalbare en goede woonruimte voor verschillende groepen studenten. Dat is het uitgangspunt van een convenant dat de gemeente Utrecht dinsdag digitaal ondertekende, samen met de UU en andere Utrechtse onderwijsinstellingen, de SSH, studentunie Vidius en huurdersorganisatie BoKS.

Meest opmerkelijk doelstelling is de uitbreiding van het aantal studentenkamers in Utrecht met nog eens 2000 binnen de convenantsperiode (2020-2025). De bouw van 3500 kamers stond al in de planning. Met 5500 extra studentenwoningen erbij zou de wachttijd bij de SSH in Utrecht een jaar korter kunnen worden. Op dit moment is die wachttijd gemiddeld 27 maanden.

Nieuwe woonflat USP
De UU belooft in het convenant haar best te gaan om nieuwbouw in het Utrecht Science Park mogelijk te maken. In het eigen ambitiedocument sprak de universiteit vorig jaar al de wens uit om het aantal studentenwoningen daar binnen tien jaar te verdubbelen. Dat zou neerkomen om een toename van 2500 kamers.

Op een ‘jaaglijst’ van potentiële locaties voor nieuwe kamers die gemeente heeft gepubliceerd, staat de nieuwe woonflat van de SSH op het Utrecht Science Park tussen De Johanna en de Cambridgeflat bovenaan. Daarover praten de universiteit en studentenhuisvester SSH al enige tijd.

Daarnaast kan het voormalige Pieter Baan Centrum aan de Koningsweg omgebouwd worden tot een studentencomplex. Ook op het IBB zou ruimte zijn voor extra kamers. DUB berichtte eerder al over plannen van de SSH om het IBB-complex grondig te renoveren. Andere mogelijke plekken voor meer studentenhuizen zijn onder meer ’t Goylaan en de nieuw te ontwikkelen Merwedekanaalzone.

Tekort daalt
Volgens de gemeente daalde het tekort aan studentenkamers de afgelopen twee jaar van 8600 (2017-2018) naar 7400 (2018-2019), maar is de behoefte bij studenten aan onderdak in Utrecht nog steeds erg groot. Van de bijna 63.000 studenten van de HU en de UU wonen er nu ruim 28.000 in de stad.

“Daarom is extra inzet en samenwerking nodig”, zegt wethouder Kees Diepeveen in een persbericht. “Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een toegankelijke stad is met goede en betaalbare woningen voor studenten.”

Internationale studenten
Er is in het convenant ook aandacht voor de grote groep internationale studenten die naar Utrecht komt. Studenten die uit het buitenland komen en geen netwerk in Nederland hebben, moeten betere informatie en meer steun krijgen. De ondertekenaars zeggen hun steun toe aan de campagne van Hospi Housing. Dit initiatief brengt studenten in contact met hospita’s.

Over eventuele gevolgen van de coronacrisis voor de aantallen internationale studenten die naar Utrecht komen, rept het convenant niet. Wel wordt er aangedrongen op het verbeteren van de positie van studenten met een functiebeperking op de woningmarkt.

Advertentie