UU tevreden met maatregelen

Corpsleden drie maanden geschorst om seks-act

Foto DUB

Een foto van een stripper met een fles in haar achterste baarde dit voorjaar behoorlijk wat opzien. Het bestuur van het Corps sprak in een reactie onmiddellijk van ‘abnormaal gedrag’ en kondigde zware straffen aan. De vereniging wilde toen niet zeggen om welke straffen het zou gaan.

Ook het UU-bestuur sprak zijn afschuw uit. Maar de universiteit wilde afwachten hoe het USC met de kwestie om zou gaan, voordat werd besloten of sancties tegen de vereniging of individuele leden nodig waren.

De afgelopen periode vonden twee gesprekken plaats tussen de universiteit en hogeschool en de vereniging. Daarin vroegen de twee instellingen om aanvullende maatregelen bovenop de acties die de vereniging zelf al had ondernomen. Nu het USC daarmee akkoord is gegaan, is voor de universiteit de kous af.

Herkennen van ongewenst gedrag
In een bericht op de website meldt het USC dat leden die betrokken waren bij de bijeenkomst drie maanden zijn geschorst. Zij mogen in die periode niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten en ook niet betrokken zijn bij de voorbereiding van de kennismakingstijd.

De richtlijnen van de vereniging, waaronder het protocol grensoverschrijdend gedrag, worden aangescherpt. Daarin zal bovendien een expliciet verbod komen te staan op de organisatie van een act zoals die dit voorjaar plaatsvond. 

Om herhaling in de toekomst te voorkomen zullen nieuwe leden vanaf komende kennismakingstijd een bystander-training krijgen. Zo’n training is gericht op het herkennen van ongewenst gedrag. Deelnemers leren ook wat ze kunnen doen als ze getuige zijn van dergelijk gedrag.

Constant leren
De vereniging betreurt dat de seksact heeft kunnen plaatsvinden, maar zegt tegelijkertijd het niet vreemd te vinden dat er in een vereniging “met 1250 jonge mensen” weleens iets fout gaat.

“Het USC is constant aan het leren. In iedere situatie is het zaak om lering te trekken uit wat beter kan”, zo stelt de vereniging op de website.

Advertentie