Bestuur USC keurt ‘abnormaal gedrag’ af

Studentencorps in de problemen door seksact in sociëteit

Societeit USC

Op een foto die GeenStijl publiceerde, lijkt een bediende van het USC een fles vast te houden tussen de billen van een vrouw. De vrouw zit - gekleed in slechts gouden glitterlaarzen - op handen en knieën op een tafel. Op de achtergrond zijn enkele leden zichtbaar. De plaats van handeling is duidelijk de sociëteit aan het Janskerkhof.

Ook andere media besteedden er aandacht aan. RTV Utrecht laat een lid van het studentencorps aan het woord die vertelt dat dit soort activiteiten geregeld plaatsvinden binnen de vereniging.

In het artikel wordt ook de vraag opgeworpen in hoeverre hier sprake is van grensoverschrijdend gedrag, aangezien de vrouw vrijwillig meewerkt. Een expert wijst erop dat sommige aanwezige leden wellicht helemaal niet gediend waren van de act en deze zelf als grensoverschrijdend hebben ervaren. Hebben zij zich vrij gevoeld om dat aan te geven?, vraagt zij zich af.

Zware sanctie
De USC-rector  uit zich in een reactie ferm over de omstreden activiteit in de sociëteit. Hij spreekt van “abnormaal gedrag”. “Dit keuren wij ten zeerste af.” Volgens hem heeft de vereniging procedures opgesteld voor dit soort incidenten. Die zijn ook nu gevolgd.

Toen het bestuur hoorde wat er was gebeurd, is dat direct doorgegeven aan de universiteit en hogeschool. De vereniging onderzoekt de zaak en gaat volgens de rector “zware sancties” opleggen die herhaling moeten voorkomen.

De rector wil niet zeggen wie er precies wordt gestraft en om wat voor straffen het gaat. Ook wil hij verder niet inhoudelijk ingaan op vragen over wat zich nu precies heeft afgespeeld in de sociëteit en of dat soort dingen vaker gebeuren.

De universiteit laat weten af te wachten hoe het USC-bestuur omgaat met de kwestie. Pas als daar meer duidelijkheid over is, zal de universiteit beslissen of eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Dit lijkt nu de standaardreactie van het UU-bestuur bij dit soort incidenten. Eind vorig jaar kwam er eenzelfde reactie toen Veritas in opspraak kwam vanwege vrouwonvriendelijke appjes.

“We realiseren ons dat een bestuur niet altijd kan voorkomen dat er grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden. Wel vinden we het essentieel dat studentenverenigingen vanuit een gezonde verenigingscultuur er alles aan doen om excessen te voorkomen en effectief optreden als deze zich toch voordoen.”, zo schrijft een UU-woordvoerder verder.

In dit soort zaken dient de handreiking voor studentenorganisaties als uitgangspunt. Daarin staat onder andere dat dat “tijdens activiteiten en bijeenkomsten in verenigingsverband niemand in zijn waarde wordt aangetast en dat de leden respectvol met elkaar en andere betrokkenen omgaan”.

Ook in Breukelen
Samen met de foto ging er ook een video rond op sociale media. Daarop zou dezelfde vrouw te zien zijn geweest in een soortgelijke pose. Omstanders werden aangemoedigd om ringen om de fles te werpen. USC-rector Laane benadrukt dat deze beelden niet op de sociëteit van zijn vereniging zijn gemaakt en dat er ook geen USC-leden te zien zijn.

Volgens berichtgeving van het Algemeen Dagblad zou het hier gaan om leden van de rugbyclub van een studentenvereniging van universiteit Nyenrode in Breukelen. De voorzitter van de club zou uit zijn functie zijn ontheven.

Advertentie