Cursusinschrijfperiodes worden gelijkgetrokken

Uniformere inschrijfdata moeten ervoor zorgen dat studenten gemakkelijker vakken kunnen volgen buiten de eigen opleiding.

Vier keer per jaar kunnen studenten zich inschrijven voor vakken. De start- en einddatum van die cursusinschrijfperiodes zijn bij de meeste studies hetzelfde, maar soms wijken de data af. Best verwarrend als je een vak buiten je eigen opleiding wilt volgen.

Aankomend studiejaar moet dit euvel grotendeels verholpen zijn. De studenten in de U-raad hebben namelijk met succes gepleit voor UU-brede, uniforme inschrijfperiodes. Op verzoek van de U-raad beloofde rector Bert van der Zwaan maandag om inschrijfdata zo veel mogelijk gelijk te trekken.

Uit een inventarisatie (pdf) van de U-raad blijkt dat faculteiten vooral bij de inschrijving voor blok 2 wisselende data hanteren. Geo- en Bètawetenschappen starten bijvoorbeeld respectievelijk één en twee weken eerder met inschrijvingen dan de andere faculteiten, die beginnen op 14 september. Waarom de Geo’s en Bèta’s dat doen, werd in de vergadering van de U-raad niet duidelijk.

Diergeneeskunde mag vooralsnog andere data hanteren vanwege “een hele specifieke problematiek rond beschikbaarheid van zalen”. Wiskunde mag om een andere reden blijven afwijken: de master Wiskunde is namelijk een landelijke opleiding. Daardoor is de UU bij roostering afhankelijk van andere universiteiten.

Studenten hebben bij de meeste bacheloropleidingen een profileringsruimte van 45 studiepunten (ECTS). Die vrije ruimte mogen studenten zowel binnen als buiten de eigen faculteit invullen. 

Advertentie