D66 grote winnaar Provinciale Staten in De Uithof

Nu je sinds een aantal jaren overal mag stemmen in Nederland brengen niet alleen bewoners van De Uithof hier hun stem uit. In totaal zijn 1660 mensen gaan stemmen in het Van Unnikgebouw en 510 bij de School voor Journalistiek aan de Padualaan.

Na de top 3 zie je een beetje verschil tussen de Padualaan en de Heidelberglaan. In het Van Unnikgebouw eindigde de VVD op de vierde plaats, de Partij voor de Dieren op plaats vijf en de SP op de zesde plaats. Op de Padualaan was de PvdD nummer vier en de VVD nummer vijf voor de SP.

De verschillen met gemeente en provincie
De uitslag binnen de gemeente Utrecht lijkt op die van De Uithof. Ook in de stad eindigt D66 op plaats één gevolgd door GroenLinks. De VVD is de derde partij en de PvdA staat op nummer vier.

Dat wijkt af van het provinciale en landelijke beeld waar de VVD de grootste partij is geworden. Inmiddels is de zetelverdeling voor de Provinciale Staten van Utrecht bekend. In totaal zijn er 49 zetels. Negen gaan naar de VVD en negen naar D66. Eén D66-zetel is voor tweedejaars Ayla Schneiders (25) die de academische Pabo volgt en ruim 8000 stemmen kreeg. CDA komt met zes leden in de Staten, gevolgd door de PvdA (5), SP (4), PVV (4), GroenLinks (4), ChristenUnie (3), Partij voor de Dieren (2) en de SGP (2). De nieuwe leden worden morgen 26 maart beëdigd.

De Eerste Kamer
Veel studenten gaven aan deze verkiezingen naar de stembus te komen om zo invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van alle Provinciale Staten stemmen op 26 mei voor de Eerste Kamer die 75 leden telt. UU'ers Annelien Bredenoord, (D66, plek 5) en Paul Schnabel (D66, plek 7) maken kans op een zetel. Lijstduwer van D66, Mark Sanders (plek 24) zal het waarschijnlijk niet redden. Of Harmen Binnema (GroenLinks, plek 5) en Beatrice de Graaf (ChristenUnie, plek 5) een zetel bemachtigen, is nog onduidelijk.

Waterschappen
De uitslag van de verkiezingen voor de waterschappen geeft een iets ander beeld. Zo deden D66 en GroenLinks niet mee. De meeste stemmen werden op beide stemlokalen in De Uithof uitgebracht op Water Natuurlijk. De PvdA en de PvdD hadden een nek aan nek race voor de tweede plaats die op de Padualaan gewonnen werd door de PvdD en op de Heidelberglaan door de PvdA. Net als het landelijke beeld laat zien, zijn ook hier veel blanco stemmen uitgebracht. Als 'blanco' een partij was geweest had het op nummer 4 geëindigd.

De gemeente heeft een interactieve kaart op haar website gezet, waar je uitslag per stemlokaal in Utrecht kunt zien, zowel voor de Provinciale Staten als de waterschappen. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 brachten net iets meer mensen hun stem uit in De Uithof. Toch zijn de uitslagen niet heel afwijkend: ook toen was D66 de grootste partij, gevolgd door GroenLinks. Op de derde plaats stond Student & Starter die niet heeft meegedaan aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De PvdA was toen nummer 4.

Advertentie