De digitale universiteit: DUB presenteert nieuw thematisch (e-)magazine

De digitale UU! Pak ons nieuwe magazine mee of surf naar ons E-magazine. Foto Ivar Pel

De UU-student krijgt steeds meer onderwijs via een videoclip en maakt vaker een digitale toets. Werken en studeren in de cloud is in opmars. Zal de campus vervangen worden door een digitale universiteit? Die vraag wordt beantwoord in het nieuwe DUB-magazine met de titel De digitale universiteit.

DUB heeft samen met de Directie ITS van de Universiteit Utrecht twee magazines gemaakt over de ontwikkeling van digitalisering aan de universiteit. Wat speelt er op dit vlak in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering en hoe wil ITS hierop inspelen? Deze ontwikkelingen worden in een papieren en een meer uitgebreid digitaal magazine geschetst.

Onderwijs zonder stenen universiteit
Zo is er veel aandacht voor IT-elementen in het onderwijs. Steeds meer docenten laten hun hoorcolleges opnemen of maken een videoclip over een taai element van de lesstof. Docenten van de faculteit Rebo vertellen hoe zij dat doen. Binnenkort moet welke faculteit zijn uitgerust met een studio waar docenten zelfstandig of met een beetje hulp een kennisclip kunnen opnemen.

De digitale toetszaal die in maart 2015 officieel werd geopend, wordt steeds vaker geboekt. Vooral de faculteiten Geneeskunde en Bètawetenschappen maken veel gebruik van de mogelijkheid. Het online-toetsen is zo populair, vertelt Petra de Wit van de Directie ITS, dat gedacht wordt aan een zeer geleidelijke uitbreiding naar andere ruimtes van de universiteit - de techniek waarmee veilig online getoetst kan worden, is in elke ruimte toe te passen.

De generatie Z wil ander onderwijs,
De digitale mogelijkheden zorgen ervoor dat de universiteit verandert. Met alle huidige zich nog ontwikkelende technieken wordt steeds meer onderwijs online gegeven. Studenten kunnen overal en wanneer ze maar willen vakken via internet volgen. Wat is dan nog de waarde van een stenen universiteit met opleidingen met een vast curriculum? Onderwijsdeskundigen Harold van Rijen en Casper Hulshof leggen hun visie naast die van de Amerikaanse onderwijsanalist Kevin Carey.

De digitalisering heeft ook zijn weerslag op de toekomstige student die is opgegroeid met tablet en smartphone. Deze generatie Z wil ander onderwijs, zegt Jan Haarhuis van het programma Educate-it. Ook de maatschappij heeft meer behoefte aan studenten die breed gevormd zijn en vele verschillende vaardigheden hebben. Hoe moet de universiteit zich hierop voorbereiden?

Onderzoek met meer tools en meer data
De digitale evolutie heeft ook nieuwe onderzoeksdeuren geopend. Waar wetenschappers nu vaak nog letterlijk de straat op moeten om hun vragenlijsten te laten invullen door hun onderzoeksgroep, kan steeds meer persoonlijke informatie gevonden worden op internet. Alle data die mensen achterlaten op de digitale snelweg is voer voor onderzoekers zoals socioloog Frank van Tubergen en epilepsieonderzoeker Eric van Diessen.

Met slimme software archieven doorzoeken 
Er verandert meer binnen het onderzoek. Met slimme software zijn bijvoorbeeld op een snellere manier en meer gedigitaliseerde bestanden te doorzoeken, dan als je als wetenschapper maandenlang archieven uitpluist, zegt Pim Huijnen. Dit type onderzoek is vrij vers en vergt nog wel enige terughoudendheid van de wetenschapper, leest u in het magazine.

Een andere ontwikkeling waar IT de hand in heeft, is dat het vak van onderzoeker verandert. Door allerlei digitale software kan niet alleen het doen van onderzoek veranderen, maar kan de wetenschapper van allerlei tools gebruik maken om zijn onderzoek digitaal te stroomlijnen vanaf de onderzoeksvraag tot publicatie. UB-medewerkers Jeroen Bosman en Bianca Kramer hebben de populairste tools in beeld gebracht.

Werken waar je maar wilt...
De universiteit zal veel flexibeler moeten worden met het aanbieden van digitale mogelijkheden. Werknemers zitten nu meestal achter een standaard pc met een standaard pakket aan software en zelf updaten of een handig programmaatje downloaden is uit den boze! Studenten zijn op zoek naar meer geschikte studiewerkplekken. De Directie ITS onderkent de wensen van medewerkers en studenten. Het motto van ITS – werken waar, waarmee en wanneer je maar wilt – is tegelijkertijd het doel waar de directie naar toe werkt in overleg met de gebruiker, vertellen de IT’ers.

Het datacenter in Almere is onze toekomstige cloud
Ook werken zij aan een verbetering aan de basis. Een veilig en snel netwerk, voldoende opslagcapaciteit, een altijd functionerend wifi-netwerk. Binnenkort wordt het datanetwerk binnen de universiteit vernieuwd en om aan de vraag naar hogere snelheden en meer en veilige opslagcapaciteit tegemoet te komen, is de Universiteit Utrecht in zee gegaan met het datacenter van Almere waar in 2017 de servers en andere belangrijke IT-apparatuur naar toe verhuizen. In het e-magazine vertelt directeur Carolien Besselink waarom daartoe is besloten.

Neem het magazine vandaag nog mee of klik het aan
Wilt u weten hoe de universiteit kan veranderen door nieuwe IT-mogelijkheden dan mag u het nieuwe magazine van DUB niet missen. Behalve achtergrondverhalen en interviews biedt DUB u columns, een cartoon en 3Hoog.

Het papieren magazine wordt vanaf deze donderdag uitgedeeld en zal daarna te vinden zijn in bakken in de meeste universitaire gebouwen. Vergeet niet om te surfen naar ons E-magazine waar u via linkjes in verhalen nog meer informatie en bovendien acht extra verhalen krijgt.


KLIK HIER

  

Advertentie