Raadsleden verwerpen motie

De Uithof blijft Utrecht Science Park heten

Studenten op het Utrecht Science Park, foto DUB
Foto DUB

De lokale partij UtrechtNu! had een motie ingediend waarin werd aangedrongen op de terugkeer van de naam ‘De Uithof’ als officiële aanduiding van het universiteitsterrein. 

De gemeenteraad had volgens raadslid David Bosch vijf jaar geleden onder druk van een lobby van de universiteit, het UMC Utrecht en de stichting Utrecht Science Park een verkeerd besluit genomen. De historische en culturele waarde van de oorspronkelijke naam ‘De Uithof’ was onderbelicht gebleven. Bovendien hebben de meeste Utrechters nog steeds niets met de nieuwe benaming ‘Utrecht Science Park’, zo zei hij donderdag in de vergadering. “Iedereen noemt het gewoon De Uithof, waar zijn we mee bezig?”

Wethouder Scheulderman ontraadde de motie. Volgens haar zou een dergelijk besluit hoge kosten met zich mee brengen. Alleen al het opnieuw vervangen van naamborden op de snelwegen zou minimaal vier ton gaan kosten. Bovendien wordt de naam volgens haar al vijf jaar gebruikt en zijn daar ook al heel wat mensen aan gewend geraakt. 

Uiteindelijk stemden bijna alle fracties tegen het voorstel van Bosch. Maar meerdere raadsleden gaven daarbij aan dat ze dat vooral deden vanwege de hoge kosten van een naamswijziging. En dus niet omdat ze zo blij zijn met ‘Utrecht Science Park’ als formele gebiedsnaam.

Raadslid Gert Dijkstra van Een Utrecht wilde "aan de Utrechtse kiezer laten weten" dat hij vóór het gebruik  van de naam De Uithof is, en “met pijn in het hart” tegenstemde. Ook Tess Meerding zei “geen fan te zijn” van de naam Utrecht Science Park. Haar VVD stemde vijf jaar geleden voor die naamswijziging.

PvdA-raadslid Rick van de Zweth concludeerde: “Het had altijd De Uithof moeten blijven heten en zo blijven we het allemaal noemen. Dat is de geruststelling.”

Advertentie