Decanen Geesteswetenschappen: 'Bodem is bereikt'

Stoepkrijtprotest op de Drift in Utrecht

De acht wijzen op de scheve verdeling van het geld dat uit Den Haag komt. Bèta- en medische faculteiten krijgen nu al meer geld per student. De minister lijkt bovendien technische universiteiten middelen te willen geven om de toename van studenten aan te kunnen. Dit dreigt ten koste te gaan van andere disciplines.

De minister zegt bovendien wel dat er extra geld komt uit de leenstelselgelden, maar bezuinigt tegelijkertijd, zo stellen de acht vast.

En dat terwijl in de geesteswetenschappen “de bodem is bereikt”. In Amsterdam zijn er al langer protesten gaande, en ook in Utrecht lieten docenten en studenten zich horen. De Utrechtse faculteit moet twee miljoen euro bezuinigen. Gevreesd wordt voor minder keuzevrijheid voor studenten en een nog hogere werkdruk bij docenten. De Utrechtse decaan Keimpe Algra had de gezamenlijk brief dit voorjaar in de universiteitsraad en in DUB al aangekondigd.

“De samenleving kan niet zonder de geesteswetenschappen”, concluderen de decanen. Ze verwijzen daarbij onder meer naar maatschappelijke discussies over de nationale identiteit, sociale media en de gevolgen van achterstanden in taalontwikkeling. “Herstel de balans en vergroot de kloof niet verder, is ons pleidooi. Bezuinig niet maar investeer.”

NRC Handelsblad publiceerde een ingekorte versie van de brief van de decanen. Lees hier (pdf) de originele brief

Advertentie