Deel kantinepersoneel UU ontslagen door 'corona-reorganisatie' cateraar

Corrina, Lies en Jacqueline vlak voor hun kiosk in het Bestuursgebouw sloot, foto DUB

Half augustus maakte Compass Group Nederland waar Eurest onder valt, bekend dat het bedrijf moet reorganiseren. Van de 4500 arbeidsplaatsen komen er 900 te vervallen. Nog eens 600 werknemers moeten uren inleveren. Sinds de intelligente lockdown in maart is de omzet van de cateringtak fors teruggelopen, maakte het bedrijf bekend. Door de steunmaatregelingen van de overheid kon het bedrijf een reorganisatie nog uitstellen, maar nu deze sinds 1 oktober zijn afgelopen, verwacht het bedrijf een structureel en significant verlies, zegt regiomanager van Eurest Peter Yska.

Nadat een sociaal plan met de vakbonden was afgesproken, kreeg het personeel per brief en mail te horen wat de reorganisatie voor gevolgen heeft voor hun arbeidscontract. Boventalligheid is vastgesteld na een zorgvuldige afspiegeling per leeftijdsgroep en functie, zegt Yska. “Het is niet zo dat degenen van wie de arbeidsplaats vervalt, niet functioneert. De reorganisatie komt echt door de coronacrisis.”

Van de medewerkers die op de Universiteit Utrecht werken, raken twintig medewerkers hun baan kwijt, vier anderen kunnen blijven werken als ze uren inleveren. Vorige week moesten alle cateringmedewerkers die op de Universiteit Utrecht werken, één voor één langskomen bij de accountmanager . “In een persoonlijk gesprek met de accountmanager is besproken wat dit per medewerker zou betekenen. Tevens is daar het proces verder besproken en zijn de vervolgstappen uitgelegd.”

Voor de cateringmedewerkers kwam de klap hard aan, zegt Jacqueline Ederveen die al 30 jaar op de universiteit werkt en nu ontslagen is. “Wat overkomt ons nou? Dat was wat velen dachten. Velen geloofden het niet, en ja, er werd ook gehuild.”

Slecht jaar
De ontslagronde van Eurest komt na een bewogen jaar voor de cateringmedewerkers van de universiteit. Vorig jaar maakte de universiteit bekend zeven van de negentien locaties voor de zomer te sluiten. Dit met het oog op een nieuwe aanbesteding. Het contract van de toenmalige cateraar Sodexo liep in juli af. Daarbij was het voor de cateringmedewerkers spannend of zij op de universiteit konden blijven werken toen Sodexo eind 2019 personeel al ging herplaatsen met het oog op het aflopende contract. Wat weer tot gevolg had dat locaties eerder dichtgingen dan de zomer. En toen kwam het coronavirus naar Nederland.

Tijdens de intelligente lockdown nam Eurest het stokje van Sodexo over. De nieuwe cateraar nam zo’n veertig cateringmedewerkers over die op de universiteit mochten blijven werken. Bij de start van het academisch jaar toen de universitaire panden weer open gingen voor studenten en medewerkers, openden zes van de twaalf locaties de deuren. Ederveen: “We hadden maanden thuis gelopen. De eerste dag had Eurest alle schappen gevuld, maar er kwam nauwelijks iemand. Het was zo zonde. Al dat eten dat we moesten weggooien!” Heel veel beter werd het niet die maand, zegt ook regiomanager Yska. “Er kwamen steeds wel wat meer mensen, met name studenten, maar lang niet het aantal waar je op hoopt.”

Harde werkers
Doordat de meeste werknemers van de universiteit thuis werken en er slechts kleine groepen studenten onderwijs op de campus mogen volgen, is het niet zo raar dat er maar weinig klanten voor de catering zijn, beaamt ook Merijn Smelt van het Facilitair Service Centrum die de contractonderhandelingen met Eurest deed. “Als universiteit wil je catering aanbieden aan je medewerkers en studenten. In overleg met Eurest is besloten om zes locaties te openen en de koffie en lunches weer te verzorgen voor bijeenkomsten.”

“Het is heel zuur en heel, heel, heel verdrietig”, zegt Ederveen (53) die tot maart dit jaar een vast gezicht was achter het buffet in de kiosk in het Bestuursgebouw. In de 30 jaar heeft ze op veel verschillende plekken binnen de universiteit medewerkers en studenten van eten en drinken voorzien. “We hebben altijd hartstikke hard gewerkt. De enige troost is, is dat we weten dat we niet zijn ontslagen, omdat we ons werk niet goed deden. Er kwamen zo weinig mensen, dat we ook wel voelden dat het met zo weinig klanten niet lang goed zou blijven gaan. En nu is ook de banqueting weer gestopt omdat iedereen weer thuis moet werken.”

Lange geschiedenisBehalve Ederveen waren meer cateringmedewerkers ooit in dienst van de Universiteit Utrecht. In 2011 besloot de universiteit de catering te ‘outsourchen’. Dat ging gepaard met felle discussies in de Universiteitsraad die het kantinepersoneel vanwege de beter universitaire arbeidsvoorwaarden in huis wilde houden. Het protest mocht niet baten. In 2012 kwamen ze in dienst van Sodexo. “In dat eerste contract was wel een clausule opgenomen dat deze medewerkers bij ontslag in de eerste vijf tot zeven jaar nog aanspraak konden maken op universitaire regels. Maar die tijd is al lang voorbij”, zegt Smelt van het FSC. “Helaas kan de universiteit nu niets voor hen betekenen.”

Voor Ederveen moet het nieuws van haar ontslag nog bezinken. “We worden wel netjes behandeld door Eurest hoor, er zijn goede regelingenin het sociaal plan, maar het is zo raar en eigenlijk ook onverwacht. Eind vorig jaar toen Sodexo locaties sloot, was ik zo blij dat ik mocht blijven werken op de universiteit. En nu dit. Vorige week kreeg ik te horen dat ik was ontslagen en ik hoef ook niet meer naar het werk te komen. We hebben afgesproken nog wel een keer bij elkaar te komen, want een normaal afscheid zit er door corona ook niet in.”

Advertentie