Landelijk zijn 97 beurzen uitgereikt

Dertien ervaren wetenschappers van de Universiteit Utrecht krijgen Vidi-beurs

Archieffoto DUB

In hoeverre hebben bacteriën, virussen en schimmels in ons lichaam invloed op de gezondheid? Hoe gaan we om met droogte en hoe beperken we de gevolgen? Hoe houden smartphonegebruikers controle over het wel of niet delen van gegevens?  Allemaal voorbeelden van vragen waarop de dertien Utrechtse onderzoekers met steun van NWO een antwoord proberen te vinden. Vijf van de laureaten doen onderzoek aan de faculteit Bètawetenschappen, één bij de faculteit Diergeneeskunde, drie bij de faculteit Geowetenschappen, één bij de faculteit Sociale Wetenschappen en drie bij het UMC Utrecht. Vier beurzen gaan naar instituten waar de UU mee verbonden is, zoals het Hubrecht, het Prinses Máxima Centrum en het instituut voor zee onderzoek Nioz. 

Vorig jaar kende NWO een recordaantal van 101 Vidi-beurzen toe. Die piek volgde na een dip tijdens de coronapandemie. Nu zijn er dus vier beurzen minder uitgedeeld. De Universiteit Utrecht was opnieuw het meest succesvol.

Voor deze Vidi-ronde beoordeelde NWO de aanvragen van 551 onderzoekers: 304 mannen, 244 vrouwen en 3 genderneutrale aanvragers. Uiteindelijk kregen 54 mannen (56 procent) en 43 vrouwen (44 procent) een beurs. Dat is een honoreringspercentage van 18 procent.

vidi tabel 2023

HOP: Bron: NWO

Julius Caesar
De Vidi-beurzen maken deel uit van het Talentprogramma van NWO. Voor beginnende wetenschappers zijn er de Veni-subsidies, daarna volgen de Vidi-subsidies voor ervaren wetenschappers en de zeer ervaren wetenschappers kunnen een aanvraag indienen voor een Vici-subsidie.

De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar in het jaar 47 v. Chr. na een gewonnen veldslag naar de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

Advertentie