Diergeneeskunde heeft een tekort van een miljoen

Diergeneeskundigen moeten wegen verzinnen om volgend jaar meer geld te verdienen, foto DUB

Het is zoals het is. Dat is in het kort de boodschap van decaan Wouter Dhert over het tekort in het huishoudboekje van zijn faculteit. “Het merendeel van de departementen heeft een negatieve begroting ingediend. We hadden dat kunnen maskeren, maar we hebben er voor gekozen om een nul-begroting niet te forceren.”

De faculteit Diergeneeskunde heeft voor 2018 90,1 miljoen euro nodig. Hiervan wordt het personeel, onderwijs en onderzoek betaald. De verwachting is dat de inkomsten voor het komend kalenderjaar flink tegenvallen. Het gaat hier vooral om de inkomsten van het Rijk, het geld dat de faculteit denkt binnen te halen met onderzoek (tweede en derde geldstroom) en het bedrag dat de faculteit denkt te verdienen met patiëntenzorg – het behandelen van zieke huisdieren en bijvoorbeeld paarden.

Het tekort op de begroting komt onder meer doordat de faculteit minder geld van het Rijk krijg, de personeelskosten stijgen, de inkomsten conservatief zijn ingeschat en er komend jaar bijzondere uitgaven op stapel staan voor verschillend onderzoek en investeringen in apparatuur. Een deel van dit tekort betaalt de faculteit daarom uit de reserves, maar laat het gat van een miljoen op de begroting staan.

De faculteit moet komend jaar het tekort zien weg te werken: ‘Er is een dringende noodzaak om kosten te reduceren en inkomsten te verhogen’, staat in de uitleg aan de faculteitsraad. Het aanzuiveren van het tekort gaat hand in hand met het realiseren van het nieuwe Strategisch Plan van de faculteit en het invoeren van een nieuw, meer eerlijk en transparanter, financieel verdeelmodel voor de departementen.

“Op onze agenda van volgend jaar stond al dat we keuzes moeten maken in onderzoek”, zegt Dhert. “Welk onderzoek is kansrijk, welk niet.” Maar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld het onderwijscurriculum, de dienstverlening en de organisatie: “Geen afdeling blijft buiten beeld.” Dat dit moeilijk wordt, ziet hij in. “We hebben de afgelopen jaren in redelijke comfort kunnen leven maar moeten nu keuzes maken om onze begroting weer op orde te krijgen. Het maken van keuzes is beremoeilijk.”

Decaan Dhert denkt dat met het plan van aanpak om de begroting volgend jaar sluitend te krijgen, het tekort goed te verdedigen is bij het College van Bestuur. 2018 ziet hij als een overgangsjaar, waarin de faculteit een “nieuwe visie implementeert” en een nieuw verdeelmodel gaat maken. En ondanks alle kommer en kwel, zegt hij, investeert de faculteit 9 ton in vernieuwing van onderzoek waardoor de meeste departementen er niet op achteruit gaan. Had de faculteit deze investering niet uitgetrokken, dan was er slechts een tekort van een ton geweest.

De faculteitsraad die aanvankelijk niet blij was met het facultaire huishoudboekje stemde na de uitleg van het bestuur in met de begroting 2018. Ze noemde de beslissing van het bestuur om een negatieve begroting in te dienen bij het College van Bestuur “moedig”. De faculteitsraad eiste wel van het bestuur om alle veranderstappen transparant en helder met de gehele faculteit te delen.

Advertentie