Diergeneeskunde lost 'koetsprobleem' op

Hoogleraren met een D.S.K-verleden worden op de dag van hun oratie met de koets van De Uithof naar het Academiegebouw gereden, en weer terug. Links op de foto D.S.K.-preses Jilles de Theije, tweede van rechts hoogleraar Jan Willem Hesselink.

Op aandringen van de decaan wordt er niet meer gediscrimineerd tussen veterinairen en niet-veterinairen. Alle nieuwe hoogleraren krijgen een koetsritje naar het Academiegebouw van studievereniging D.S.K.

Ouderwets. Zo noemt diergeneeskundedecaan Anton Pijpers de gewoonte van studievereniging D.S.K. om alleen hoogleraren met een D.S.K.-verleden een koetsritje aan te bieden op de dag van hun oratie. Het is volgens Pijpers niet professioneel dat andere hoogleraren die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de biologie, geen ritje krijgen.

"Hoogleraren zijn een belangrijk deel van de community, en dus krijgen ze nu allemaal een koetsrit", zei Pijpers in de laatste vergadering van de faculteitsraad van Diergeneeskunde. "Als dat te duur wordt voor D.S.K., dan vinden we daar later wel een oplossing voor." En zo maakte de decaan korte metten met wat in de notulen - tot hilariteit van de leden van faculteitsraad - 'het koetsprobleem' genoemd werd.

“Ik snap heel goed dat de decaan geen onderscheid wil tussen hoogleraren. Ze zijn immers gelijk", zegt D.S.K.-preses Jilles de Theije in een reactie. "Maar wij zijn een vereniging voor veterinaire studenten en het is lastig te verantwoorden aan onze leden als we de koetsritten ook aanbieden aan mensen die niets met onze vereniging te maken hebben."

Een oratie kost D.S.K. een kleine 1500 euro, rekent Jilles voor. "We bieden de hoogleraar en diens familie een koetsrit aan, maar we zorgen ook voor eten, bloemen en een fotoboek." De studievereniging zegt nog in overleg te zijn met het faculteitsbestuur over de extra kosten die zij gaat maken.

Advertentie